Skip to main content
Skip table of contents

Skyshop

Přihlaste se do svého Skyshopu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Zjistit Web API klíč vašeho Skyshopu

Zjistit Web API klíč vašeho Skyshopu

Přihlaste se na https://yourshopnumber.mysky-shop.pl/admin/

Přejděte na Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Web API sklepu:

Zkopírujte Klucz Web API:


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje o obchodě do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Skyshop klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI instance zadejte URL vašeho obchodu, např. https://zn793.mysky-shop.pl/

Do pole Client secret zadejte klíč Web API z předchozího kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Skyshopu.

Klikněte na Aktivovat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.