Skip to main content
Skip table of contents

Události – Integrace

Úvod do Událostí

V rámci systému Daktela se vytváří řada událostí, na které je možné navázat různé alce – vytočit číslo, odeslat email nebo SMS nebo upravit formulář. K dispozici je snadno ovladatelné uživatelské rozhraní. Můžete také nastavit časová omezení, která určují, zda má událost být spuštěna, a timeouty, které určují, jak často se události mají opakovat. To se hodí, když si např. přejete dostat notifikační SMS v okamžiku, kdy váš ticket překročí SLA, ale nechcete je dostávat každou minutu.

Příklady použití událostí zahrnují:

  • Zaslání předformátované SMS zákazníkovi, když s ním agent dokončí objednávku a uloží kampaňový záznam (call script)

  • Zavolání interního CRM, když agent v hovoru konkrétní fronty nastaví nějaký status

  • Zaslání předformátovaného emailu do vašeho help desk systému, když agent obdrží v určité hovorové frontě nový požadavek

  • Zaslání notifikace na Slack včetně údajů o volajícím, když do VIP příchozí fronty vstoupí zákazník

  • Zaslání přepisu web chatu do Salesforce

  • Aktualizace vašeho účetního softwaru, když je uzavřen ticket v kategorie „Billing“

Více informací o tom, jak se s Událostmi pracuje, se dozvíte v kapitole (cs) Události.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.