Skip to main content
Skip table of contents

Wallboardy

V Aplikace → Wallboardy můžete nastavit a otevřít obrazovky, které zobrazují důležitá data o vašem kontaktním centru v reálném čase.


Vytvořit nový Wallboard/Upravit Wallboard

Vytvořit nový Wallboard/Upravit Wallboard

 1. Chcete-li vytvořit nový Wallboard:

  1. od základu, klikněte na Přidat nový v pravém horním rohu.

  2. a použít již existující Wallboard jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

 2. Chcete-li upravit již existující Wallboard, klikněte na jeho název.

Otevře se detail Wallboardu.

 1. Vyplňte Název a Popis.

 2. Zadejte Zprávu. Bude se zobrazovat v horní části Wallboardu.

 3. Z rozbalovacího menu vyberte Motiv: Tmavý, Šedý, Světlý nebo Vlastní CSS.

 4. Pokud jste v předchozím kroku vybrali Vlastní CSS, zadejte ho do pole Vlastní CSS.

Nyní můžete nastavit práva, která s Wallboardem budou moct pracovat, a widgety, které budete chtít na Wallboardu zobrazovat.


Vybrat práva

Vybrat práva

Ve sloupci Práva vyberte, kteří operátoři mohou s kategorií pracovat.

Zaškrtněte práva, která budou moct s kategorií pracovat, a klikněte na Uložit.


Vybrat Widgety, Statistiky, Analytiky a Widgety s jednou metrikou

Vybrat Widgety, Statistiky, Analytiky a Widgety s jednou metrikou

Vytvořte nový wallboard nebo upravte již existující a otevřete tak jeho detail.

 1. Přetáhněte položky ze seznamu Widgetů, Statistik, Analytik nebo Widgetů s jednou metrikou do Wallboardu. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit další filtry a nastavení:

  1. Sloupce nastavte přetažením položek z pole Dostupné do pole Vybrané.

  2. Zvolte skupiny Uživatelů, Front, Kategorií, práv, které chcete do Wallboardu zahrnout. Pokud chcete zahrnout všechny, ponechte prázdné.

  3. Nastavte případně další filtry – liší se dle zvolené widgetu/statistiky/analytiky.

 3. Wallboard uložte.

Poznámky k widgetům

Poznámky k widgetům

Dostupnost služby (SVL and SLA)

Service level (SVL) se počítá jako Počet zodpovězených interakcí / Celkový počet interakcí.

Service level agreement (SLA) se počítá jako Počet zodpovězených interakcí před SLA Threshold / (Celkový počet interakcí - Počet interakcí nezvednutých interakcí, které čekaly na spojení méně, než je doba Abandon Threshold - Počet interakcí nezvednutých interakcí, které čekaly na spojení déle, než je doba Abandon Threshold, ale méně dlouho, než je SLA Threshold)

Pomocí nastavení prahových hodnot Cíl SVL an Cíl SLA můžete nastavit, jako barvou bude statistika na Wallboardu zobrazována při různých hodnotách.


Zobrazit report

Zobrazit report

Chcete-li Wallboard zobrazit, v seznamu Wallboardů ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Report.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.