Skip to main content
Skip table of contents

Aplikace Daktela Desktop

V aplikaci Daktela Desktop lze ovládat některé funkce Daktely z dedikovaného okna, které je vždy navrchu.

Stáhněte si  aplikaci z Microsoft store pro Windows nebo App store pro MacOS. Po instalaci si aplikaci otevřete.

WebRTC klient

Tato funkce je dostupná od verze 6.24. Velmi se podobá mobilní aplikaci Daktely. Vše, co musíte udělat, je vytvořit zařízení WebRTC typu Desktop (aplikace). Jakmile se připojíte k tomuto zařízení, desktop aplikace bude fungovat jako softwarový telefon.

Proto v budoucnu nebudete potřebovat žádné další externí aplikace, jako je Telephone nebo MicroSIP.


Přihlásit se

Přihlásit se

Po otevření aplikace Daktela Desktop se přihlaste stejným způsobem jako v prohlížeči.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

 2. Zadejte svoje heslo.

 3. Zadejte URL vaší instance Daktely. Formát je např. "vasefirma.daktela.com". Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Pro přihlášení klikněte na tlačítko Přihlásit nebo stiskněte Enter.

Není-li vaše ústředna na doméně daktela.com, v případě potřeby je nutné nahrát váš SSL certifikát do vaší Java knihovny.


Připojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na na tlačítko Připojit.


Zahájit hovor

Zahájit hovor

 1. Zadejte telefonní číslo nebo kontakt ze CRM.

 2. Klikněte na zelené tlačítko s telefonem pro zahájení hovoru.

Otevře se nová karta s hovorem:

 1. Přepojit hovor.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Zavěsit hovor.

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Hovor přijměte pomocí zeleného tlačítka. Pokud jste přihlášení do více zařízení, zvolte z rozbalovacího seznamu to zařízení, na kterém chcete hovor přijmout.

Otevře se nová karta s hovorem:

 1. Přepojit hovor.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Zavěsit hovor.

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok.


Přepojit hovor

Přepojit hovor

Během probíhajícího hovoru klikněte na tlačítko Přenos.

Otevře se okno, vyberte Přenos nebo Přepojit naslepo.

Přepojit naslepo: váš hovor se ukončí, jakmile klepnete na možnost. Zákazníkův hovor bude podržen, než hovor přijme nový operátor. Nový operátor uvidí pouze jméno nebo číslo zákazníka a to, že jste na něj hovor přepojili vy.
Přenos: zákazníkův hovor bude podržen. Vy budete spojeni s operátorem, na kterého hovor přepojujete, a můžete mu vysvětlit, co zákazník potřebuje.

Vyberte uživatele nebo frontu kam chcete hovor přepojit.

Váš hovor bude přepojen.


Poslat SMS

Poslat SMS

Chcete-li poslat SMS, klikněte na tlačítko SMS.

Nastavte SMS:

 1. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo společnosti. Kliknutím na kontakt vložíte jeho číslo do pole Číslo

 2. Zadejte text vaší zprávy.

 3. Odešlete SMS.


Přijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Přijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Notifikace příchozí aktivity zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Aktivitu přijměte pomocí zeleného tlačítka.

Otevře se nová karta s aktivitou:

Po přijetí aktivity klikněte na tlačítko Otevřít v Daktele. Ve vašem prohlížeči se otevře nová karta s aktivitou. Tam ji můžete dále zpracovat.

Po skončení aktivity kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok. Aktivitu můžete ukončit i standardně v Daktele – změny se projeví i v Daktela Desktopu.


Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Klikněte na tlačítko Fronty a zařízení a vyberte Nastavení.

Otevře se okno Nastavení.

V kartě Fronty vyberte fronty, do kterých se chcete přihlásit.

 1. Filtrovat fronty dle typu.

Až vyberete všechny požadované fronty, klikněte na tlačítko Ok nebo přejděte do karty Zařízení, kde si můžete vybrat zařízení.

V kartě Zařízení vyberte svá zařízení nebo si nastavte přesměrování hovorů.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu.

 2. Přihlásit do zařízení.

 3. Odhlásit ze zařízení. Ze zařízení se zámkem s odhlásit nemůžete.

 4. Zadejte číslo pro přesměrování hovorů.

 5. Zahájit přesměrování. Tlačítko Uložit se změní na Smazat. Klikněte na něj pro deaktivaci přesměrování.

Až vyberete všechna požadovaná zařízení nebo nastavíte přesměrování, klikněte na tlačítko Ok.


Zahájit pauzu

Zahájit pauzu

 1. Chcete-li zobrazit seznam dostupných pauz, klikněte na na tlačítko Připojit.

 2. Vyberte pauzu. Některé pauzy nemůžete vybrat, protože se zapínají automaticky.

Když chcete pauzu ukončit, klikněte na Zrušit pauzu.


Odpojit, odhlásit, ukončit

Odpojit, odhlásit, ukončit

Klikněte na na tlačítko Připojit a zvolte:

 • Odpojit, pokud chcete přestat zpracovávat aktivity.

 • Odhlásit se, pokud se chcete odhlásit z Daktely.

Pozor!

Pokud aplikaci ukončíte bez předchozího odpojení nebo odhlášení, zůstanete ve stavu, v kterém jste byli před ukončením aplikace.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.