Skip to main content
Skip table of contents

Aplikace Daktela Desktop

V aplikaci Daktela Desktop lze ovládat některé funkce Daktely z dedikované aplikace

Stáhněte si  aplikaci z Microsoft store pro Windows nebo App store pro MacOS. Po instalaci si aplikaci otevřete.

WebRTC klient

Tato funkce je dostupná od verze 6.24. Velmi se podobá mobilní aplikaci Daktely. Vše, co musíte udělat, je vytvořit zařízení WebRTC typu Desktop (aplikace). Jakmile se připojíte k tomuto zařízení, desktop aplikace bude fungovat jako softwarový telefon.

Proto v budoucnu nebudete potřebovat žádné další externí aplikace, jako je Telephone nebo MicroSIP.


Přihlásit se

Přihlásit se

Po otevření aplikace Daktela Desktop se přihlaste stejným způsobem jako v prohlížeči.

 • Zadejte URL vaší instance Daktely. Formát je např. "vasefirma.daktela.com ". Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

 2. Zadejte svoje heslo.

Pro přihlášení klikněte na tlačítko Přihlásit nebo stiskněte Enter.

Není-li vaše ústředna na doméně daktela.com, v případě potřeby je nutné nahrát váš SSL certifikát do vaší Java knihovny.


Připojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na na tlačítko Připojit.

Přihlásit a odhlásit se z front

Klikněte na záložku Fronty. Otevře se záložka pro přihlášení do front.

Klikněte na názvy front, do kterých se chcete přihlásit.

Filtrovat fronty dle typu.

Klikněte na Typy front pro filrovaní front podle typu.

Přihlásit a odhlásit zařízení

Klikněte na kartu Zařízení, kde si můžete vybrat zařízení.

V kartě Zařízení vyberte svá zařízení nebo si nastavte přesměrování hovorů.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu.

 2. Přihlásit do zařízení.

 3. Zadejte číslo pro přesměrování hovorů.

  1. Zahájit přesměrování. Tlačítko Uložit se změní na Smazat. Klikněte na něj pro deaktivaci přesměrování

 4. Odhlásit ze zařízení. Ze zařízení se zámkem s odhlásit nemůžete.


Zahájit hovor

Zahájit hovor

 1. Zadejte telefonní číslo nebo kontakt ze CRM.

 2. Klikněte na zelené tlačítko s telefonem pro zahájení hovoru.

Otevře se nová karta s hovorem:

 1. Vypne mikrofon.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Přepojit hovor.

 4. Přizvat do hovoru dalšího operátora.

 5. Otevře číselník.

 6. Zavěsit hovor.

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko uložit.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Hovor přijměte pomocí zeleného tlačítka. Pokud jste přihlášení do více zařízení, zvolte z rozbalovacího seznamu to zařízení, na kterém chcete hovor přijmout.

Otevře se nová karta s vaším hovorem:

 1. Vypne mikrofon.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Přepojit hovor.

 4. Přizvat do hovoru dalšího operátora.

 5. Otevře číselník.

 6. Zavěsit hovor.

Po skončení hovoru kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko uložit.


Přepojit hovor

Přepojit hovor

Během probíhajícího hovoru klikněte na tlačítko Přenos.

Otevře se okno, vyberte Přenos nebo Přepojit naslepo.

Přepojit naslepo: váš hovor se ukončí, jakmile klepnete na možnost. Zákazníkův hovor bude podržen, než hovor přijme nový operátor. Nový operátor uvidí pouze jméno nebo číslo zákazníka a to, že jste na něj hovor přepojili vy.
Přenos: zákazníkův hovor bude podržen. Vy budete spojeni s operátorem, na kterého hovor přepojujete, a můžete mu vysvětlit, co zákazník potřebuje.

Vyberte uživatele nebo frontu kam chcete hovor přepojit.

Váš hovor bude přepojen.


Poslat SMS

Poslat SMS

Chcete-li poslat SMS, klikněte na záložku SMS.

Nastavte SMS:

 1. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo společnosti. Kliknutím na kontakt vložíte jeho číslo do pole Číslo

 2. Zvolte status.

 3. Zadejte text vaší zprávy.

 4. Zahájí SMS chat.

 5. Odešlete SMS.


Přijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Přijmout další typy aktivit a otevřít je v Daktele

Notifikace příchozí aktivity zobrazuje jméno nebo číslo zákazníka, název fronty a typ aktivity. Aktivitu přijměte pomocí zeleného tlačítka.

Otevře se nová karta s aktivitou.

Po přijetí aktivity klikněte na tlačítko Otevřít v Daktele. Ve vašem prohlížeči se otevře nová karta s aktivitou. Tam ji můžete dále zpracovat.

Po skončení aktivity kartu zavřete. Pokud má daná fronta povinný status, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko Ok. Aktivitu můžete ukončit i standardně v Daktele – změny se projeví i v Daktela Desktopu.


Zahájit pauzu

Zahájit pauzu

 • Chcete-li zobrazit seznam dostupných pauz, klikněte na na tlačítko Připojit.

 • Vyberte pauzu. Některé pauzy nemůžete vybrat, protože se zapínají automaticky.

Když chcete pauzu ukončit, klikněte na Zrušit pauzu.


Odpojit a odhlásit

Odpojit a odhlásit

Klikněte na na tlačítko pauzy, otevře se okno s pauzami a zvolte:

Click the Profile icon and select:

 • Odhlásit se, pokud se chcete odhlásit z Daktely.

Pokud aplikaci ukončíte bez předchozího odpojení nebo odhlášení, zůstanete ve stavu, v kterém jste byli před ukončením aplikace.


Nastavení

Nastavení

Chcete-li spravovat svou aplikaci, klikněte na ikonku Avatar v pravém horním rohu a vyberte možnost Nastavení.

Obecná nastavení

Oznámení o zmeškaných hovorech

Určete, zda chcete zobrazit oznámení o zmeškaných hovorech.

Automatická odpověď pro ochozí hovory

Určete, zda budete potřebovat automatickou odpověď, abyste oslovili zákazníky bez agentů (distribuce kampaní, průzkumy atd.)

Automatická odpověď pro přichozí hovory

Zvolte konkrétní čas, po kterém chcete, aby se automatická odpověď přehrála.

Zvuková nastavení

Ringtone

Vyberte ringtone ze svého zařízení a dodržujte platný formát (aac, midi, mp3, ogg, wav).

Po přidání můžete vybraný ringtone přehrát kliknutím na tlačítko Přehrát v pravé části obrazovky.

Input

Vyberte input zařízení (microfon, webcam atd.)

Output

Vyberte output zařízení ( reproduktor, sluchátka atd.)

Ringtone

Vyberte zařízení, ze kterého se ringtone přehraje.


Troubleshooting

Troubleshooting

Firewall

Použití některých firewallů může způsobit nesprávné chování aplikace (např. ESET). Pokud se aplikace ihned po přijetí nebo vytočení hovoru sama zavře, deaktivujte firewall a zkuste hovor provést znovu. Pokud problém přetrvá, kontaktujte technickou podporu.


Hromadná Instalace

Hromadná Instalace

Pokud chcete nainstalovat Daktela Desktop App současně na několika instancích, můžete tak učinit následováním jedné z možností popsaných níže:

 • Použijte Microsoft Intune řešení.

 • Použijte Active Directory.

  • Připravte PowerShell skript, který nainstaluje aplikaci z Microsoft Store (například: "winget install 9phbv0t5qdlp --source msstore"). Tento skript spusťte na vašich instancích pomocí GPO (Group Policy Objects).

Nepodporujeme hromadnou instalaci pomocí souborů ".msi", protože tento způsob by způsobil ztrátu automatických aktualizací, které jsou dostupné pouze u aplikací hostovaných v Microsoft Store.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.