Skip to main content
Skip table of contents

Rozšíření prohlížeče Daktela

V rozšíření prohlížeče Daktela lze ovládat hovory a odesílat SMS, aniž byste museli mít otevřenou Daktelu na vlastní kartě. Rozšíření je k dispozici pro Chrome a Firefox.

Rozšíření prohlížeče Daktela nenahrazuje softwarový telefon. Doporučujeme ho používat se softwarovým telefonem Daktela.


Nainstalovat a nastavit rozšíření

Přidejte rozšíření do svého prohlížeče z Internetového obchodu Chrome nebo z Firefox Add-ons.

Chrome

Chrome

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela v Internetovém obchodu Chrome. Klikněte na Přidat do Chromu.

 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat rozšíření.

 3. Otevřete svá rozšíření kliknutím na ikonu puzzle. Abyste se k rozšíření Daktela dostali rychleji, připněte ho k adresovému řádku. Otevřete rozšíření Daktela.

 4. Klikněte na Zadejte URL kontaktního centra.

 5. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.daktela.com. Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.

Firefox

Firefox

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela ve Firefox Add-ons. Klikněte na Přidat do Firefoxu.

 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat.


 3. Otevřete rozšíření Daktela a klikněte na Zadejte URL kontaktního centra.

 4. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.daktela.com. Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.


Přihlásit se

Přihlásit se

Když otevřete rozšíření Daktela tlačítkem vedle adresního řádku, přihlaste se stejně, jako byste se přihlašovali běžně z prohlížeče.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

 2. Zadejte svoje heslo.

K přihlášení klikněte na Přihlásit se nebo stiskněte Enter.


Připojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na tlačítko Připojit. Nemáte-li nastavené konkrétní zařízení, vyberte zařízení z rozbalovacího seznamu.


Zahájit hovor

Zahájit hovor

Hovor zahájíte zadáním telefoního čísla nebo případně můžete znovu zavolat jednu z Posledních aktivit kliknutím na Telefon u dané aktivity.

Nastavte hovor:

 1. Zadejte telefonní číslo, název kontaktu nebo společnosti, jméno kolegy nebo číslo fronty nebo linky.

 2. Klikněte na kontakt, který chcete vložit do pole Číslo v bodu 1.

 3. Vytočte kontakt, který jste načetli v bodě 2, nebo telefonní číslo, které jste zadali v bodě 1. 

Hovor můžete ovládat pomocí tlačítek:

 1. Přepojit hovor.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Zavěsit.
   

Dokončete aktivitu kliknutím na tlačítko Uložit.

 1. Vybrat status.

 2. Uložit aktivitu.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru se zobrazí v černém obdélníku v pravém horním rohu. Může ji doprovázet i zvuková notifikace.

Notifikace zobrazuje:

 • detaily zákazníka. Klikněte na jméno kontaktu nebo společnosti a zobrazí se v modulu CRM.

 • název Fronty a Čas, který zákazník čeká ve frontě.

 • dobu, po kterou notifikace zvoní u vás.

Hovor Přijměte nebo Odmítněte kliknutím na příslušné tlačítko.

Zobrazit tytéž informace a přijmout nebo odmítnout hovor můžete i po otevření rozšíření.

Hovor můžete ovládat pomocí tlačítek:

 1. Přepojit hovor.

 2. Přidržet/obnovit hovor.

 3. Zavěsit. 

Dokončete aktivitu kliknutím na tlačítko Uložit.

 1. Vybrat status.

 2. Uložit aktivitu.


Přepojit hovor

Přepojit hovor

Během probíhajícího hovoru klikněte na tlačítko Přenos.

Otevře se okno, vyberte Přenos nebo Přepojit naslepo.

Přepojit naslepo: váš hovor se ukončí, jakmile klepnete na možnost. Zákazníkův hovor bude podržen, než hovor přijme nový operátor. Nový operátor uvidí pouze jméno nebo číslo zákazníka a to, že jste na něj hovor přepojili vy.
Přenos: zákazníkův hovor bude podržen. Vy budete spojeni s operátorem, na kterého hovor přepojujete, a můžete mu vysvětlit, co zákazník potřebuje.

Vyberte uživatele nebo frontu kam chcete hovor přepojit.

Váš hovor bude přepojen.


Poslat SMS

Poslat SMS

Chcete-li poslat SMS, klikněte na tlačítko SMS.

Nastavte SMS:

 1. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo společnosti. Kliknutím na kontakt vložíte jeho číslo do pole Číslo

 2. Zadejte text vaší zprávy.

 3. Odešlete SMS.


Zmeškané aktivity

Zmeškané aktivity

 1. Zavolat zpět na zmeškaný hovor.

 2. Smazat zmeškaný hovor.


Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Pro přihlášení a odhlášení z front a zařízení klikněte na tlačítko se šipkami.

Zaškrtnutím se přihlaste do příchozích hovorových front.

Vyberte zařízení, do kterého se chcete přihlásit.

Klikněte na Přesměrovat číslo pro přesměrování vašich hovorů.

 1. Zadejte číslo, na které se přesměrují všechny vaše příchozí i odchozí hovory.

 2. Zapněte přesměrování na zadané číslo. Když kliknete na tlačítko Uložit, změní se tlačítko Smazat. Chcete-li přesměrování ukončit, klikněte na něj.


Zahájit a ukončit pauzu

Zahájit a ukončit pauzu

Kliknutím na tlačítko Připojit otevřete seznam dostupných pauz:

Vyberte pauzu, kterou chcete zahájit:


Tlačítko zčervená a bude zobrazovat, jak dlouho jste na pauze.

Chcete-li pauzu ukončit, znovu klikněte na tlačítko Pauzy a vyberte Žádná.


Odpojit, Odhlásit

Odpojit, Odhlásit

Chcete-li se odpojit nebo odhlásit, klikněte na tlačítko Připojit a vyberte Odpojit nebo Odhlásit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.