Skip to main content
Skip table of contents

Rozšíření prohlížeče Daktela

V rozšíření prohlížeče Daktela lze ovládat hovory a odesílat SMS, aniž byste museli mít otevřenou Daktelu na vlastní kartě. Rozšíření je k dispozici pro Chrome a Firefox.

Rozšíření prohlížeče Daktela nenahrazuje softwarový telefon. Doporučujeme ho používat se softwarovým telefonem Daktela.


Nainstalovat a nastavit rozšíření

Přidejte rozšíření do svého prohlížeče z Internetového obchodu Chrome nebo z Firefox Add-ons.

Chrome

Chrome

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela v Internetovém obchodu Chrome. Klikněte na Přidat do Chromu.

 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat rozšíření.

 3. Otevřete svá rozšíření kliknutím na ikonu puzzle. Abyste se k rozšíření Daktela dostali rychleji, připněte ho k adresovému řádku. Otevřete rozšíření Daktela.

 4. Klikněte na Zadejte URL kontaktního centra.

 5. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.http://daktela.com . Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.

Firefox

Firefox

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela ve Firefox Add-ons. Klikněte na Přidat do Firefoxu.

 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat.

 3. Otevřete rozšíření Daktela a klikněte na Zadejte URL kontaktního centra.

 4. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.http://daktela.com . Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.


Přihlásit se

Přihlásit se

Když otevřete rozšíření Daktela tlačítkem vedle adresního řádku, přihlaste se stejně, jako byste se přihlašovali běžně z prohlížeče.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

 2. Zadejte svoje heslo.

K přihlášení klikněte na Přihlásit se nebo stiskněte Enter.


Připojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na tlačítko Připojit. Nemáte-li nastavené konkrétní zařízení, vyberte zařízení z rozbalovacího seznamu.

Přihlásit a odhlásit se z front

Klikněte na záložku Fronty. Otevře se záložka pro přihlášení do front.

Klikněte na názvy front, do kterých se chcete přihlásit.

Filtrovat fronty dle typu.

Klikněte na Typy front pro filrovaní front podle typu.

Přihlásit a odhlásit zařízení

Klikněte na kartu Zařízení, kde si můžete vybrat zařízení.

V kartě Zařízení vyberte svá zařízení nebo si nastavte přesměrování hovorů.

 1. Vyberte zařízení ze seznamu.

 2. Přihlásit do zařízení.

 3. Zadejte číslo pro přesměrování hovorů.

  1. Zahájit přesměrování. Tlačítko Uložit se změní na Smazat. Klikněte na něj pro deaktivaci přesměrování

 4. Odhlásit ze zařízení. Ze zařízení se zámkem s odhlásit nemůžete.


Zahájit hovor

Zahájit hovor

Hovor zahájíte zadáním telefoního čísla nebo případně můžete znovu zavolat jednu z Posledních aktivit kliknutím na Telefon u dané aktivity.

Zadejte číslo nebo kontakt a kliknutím na zelené tlačítko zahajte hovor. Hovor se zahájí na nové kartě prohlížeče, kde se otevře aktivita hovoru. V ní můžete hovor spravovat.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru se zobrazí v černém obdélníku v pravém horním rohu. Může ji doprovázet i zvuková notifikace.

Klikněte na tlačítko přijmout a hovor se otevře na nové kartě prohlížeče s aktivitou hovoru. Tam můžete hovor spravovat.


Poslat SMS

Poslat SMS

Chcete-li poslat SMS, klikněte na záložku SMS.

Nastavte SMS:

 1. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo společnosti. Kliknutím na kontakt vložíte jeho číslo do pole Číslo

 2. Zvolte status.

 3. Zadejte text vaší zprávy.

 4. Zahájí SMS chat.

 5. Odešlete SMS.


Zahájit a ukončit pauzu

Zahájit a ukončit pauzu

 • Chcete-li zobrazit seznam dostupných pauz, klikněte na na tlačítko Připojit.

 • Vyberte pauzu. Některé pauzy nemůžete vybrat, protože se zapínají automaticky.

Když chcete pauzu ukončit, klikněte na Zrušit pauzu.


Odpojit, Odhlásit

Odpojit, Odhlásit

Klikněte na na tlačítko pauzy, otevře se okno s pauzami a zvolte:

 • Odpojit, pokud chcete přestat zpracovávat aktivity.

Klikněte na ikonku profilu a zvolte Odhlásit se, pokud se chcete odhlásit z Daktely:

Pozor!

Pokud aplikaci ukončíte bez předchozího odpojení nebo odhlášení, zůstanete ve stavu, v kterém jste byli před ukončením aplikace.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.