Skip to main content
Skip table of contents

Odeslat SMS/Facebook/WhatsApp/Viber zprávu

Dle těchto instrukcí postupujte, chcete-li vytvořit novou zprávu. Zprávu můžete vytvořit také ze CRM modulu. Od obrazovky Odeslat zprávu je postup stejný.

Nový email začnete psát klepnutím na tlačítko Nová aktivita v pravé dolní části obrazovky. Poté klepněte na typ zprávy, který chcete odeslat:

Otevře se obrazovka Odeslat zprávu:

  1. Zadejte CRM kontakt nebo číslo.

  2. Vyberte frontu, pomocí které chcete zprávu odeslat.

  3. Vyberte status. Otevřete dialogové okno Statusy. Vyberte status a klepněte na Uložit. Dle nastavení zvolené fronty může být výběr statusu před odesláním zprávy povinný.

  4. Napište svou zprávu.

  5. Zahájit chat s vybraným kontaktem.

  6. Odeslat jednotlivou zprávu. Vrátíte se zpět na obrazovku, ze které jste odesílání zahájili.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.