Skip to main content
Skip table of contents

Používat modul CRM

Modul CRM otevřete klepnutím na tlačítko CRM ve spodní části obrazovky:


Kontakty

Kontakty

Po otevření modulu CRM bude otevřená karta Kontakty:


Chcete-li otevřít detail kontaktu, klepněte na jeho název. Chcete-li vytvořit nový kontakt, klepněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se detail kontaktu:

Klepněte na pole, které chcete upravit. Neuložené změny jsou červené.

Po klepnutí na Společnost se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zobrazit detail společnosti nebo změnit společnost, která je s kontaktem spojená.

Po klepnutí na Telefon nebo Email se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zahájit novou aktivitu nebo upravit číslo nebo adresu.

Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.

Klepnutím na 

zobrazíte historii změn kontaktu. 


Dle vašeho nastavení zde může být více polí, které je třeba vyplnit. Pokud s jejich vyplněním potřebujete poradit, kontaktujte svého manažera.


Ve spodní části se nachází Aktivity, Tickety a Přílohy kontaktu. Klepnutím na jednotlivé karty se mezi nimi můžete přesouvat.

Klepnutím na aktivitu otevřete její detail, klepnutím na ticket ho otevřete v Ticketech. Klepnutím na přílohu si jí stáhnete do vašeho telefonu. 


Společnosti

Společnosti

Po otevření modulu CRM bude otevřená karta Kontakty. Klepněte na kartu Společnosti:


Chcete-li otevřít detail kontaktu, klepněte na jeho název. Chcete-li vytvořit nový kontakt, klepněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se detail kontaktu:


Klepněte na pole, které chcete upravit. Neuložené změny jsou červené.

Po klepnutí na Telefon nebo Email se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zahájit novou aktivitu nebo upravit číslo nebo adresu.

Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.

Dle vašeho nastavení zde může být více polí, které je třeba vyplnit. Pokud s jejich vyplněním potřebujete poradit, kontaktujte svého manažera.


Ve spodní části se nachází Aktivity a Tickety společnosti. Klepnutím na jednotlivé karty se mezi nimi můžete přesouvat.

Klepnutím na aktivitu otevřete její detail, klepnutím na ticket ho otevřete v Ticketech.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.