Skip to main content
Skip table of contents

Zobrazit detail aktivity

V aplikaci můžete otevřít detail jakékoli aktivity, např. z Dashboardu nebo historie kontaktu.

Detail obsahuje informace o aktivitě:

Pokud je aktivita spojena s kontaktem, klepnutím ho otevřete.

Z detailu hovorové aktivity můžete zahájit hovor. Klepněte na tlačítko Telefon v pravém horním rohu. Otevře se okno Nový odchozí hovor. Dále postupujte podle Zahájit hovor.

Část Obsah v dolní části detailu emailové aktivity obsahuje odeslaný nebo přijatý email. Klepnutím na tlačítko Odpovědět v pravém horním rohu můžete zahájit editaci nového odpovědi.

Chatové aktivity na konci detailu obsahují i přepis chatu:

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.