Skip to main content
Skip table of contents

Přihlásit a odhlásit se ze zařízení

Klepněte na tlačítko Fronty a zařízení v pravém horním rohu:

Otevře se karta Fronty. Přejděte na kartu Zařízení.

  1. Seznam zařízení, do kterých jste přihlášeni. Chcete-li se z některého odhlásit, klepněte na křížek na konci řádku.

  2. Klepnutím na Připojit zařízení... otevřete seznam dostupných zařízení. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Zobrazí se pod Moje zařízení.

    1. Chcete-li pro vyřizování hovorů použít mobilní aplikaci Daktela pomocí internetového připojení, vyberte zařízení WSS – po výběru ho poznáte podle této ikony:

    2. Chcete-li k vyřizování hovorů použít hlasové služby mobilního zařízení, na kterém používáte mobilní aplikaci, vyberte svůj mobilní telefon jako zařízení nebo zadejte svoje telefonní číslo do 3. níže.

  3. Zadejte číslo pro přesměrování a klepněte na Uložit. Přesměrování ovlivní všechny příchozí i odchozí hovory přihlášeného uživatele.

Tip pro administrátory

Používáte-li verzi Daktely 6.20.3 nebo vyšší, můžete nastavit zařízení, která budou fungovat pouze s mobilní aplikací. Díky tomu nedojde ke konfliktu se zařízeními WebRTC v prohlížeči.

Přejděte na Spravovat → Zařízení → SIP zařízení, otevřete dané zařízení a zaškrtněte Pouze mobilní aplikace.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.