Skip to main content
Skip table of contents

Připojit se

Připojit se

Připojit se

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity klepnutím na stavové tlačítko v pravém horním rohu:

Máte-li nastavená dynamická zařízení, budete také muset vybrat zařízení. Klepněte na zařízení, které chcete použít:

Doporučujeme používat:

  • WSS zařízení, pokud chcete pro vyřizování hovorů používat internetové připojení vašeho mobilního zařízení, nebo

  • mobilní telefon, pokud chcete pro vyřizování používat hlasové služby vašeho mobilního zařízení.

Více informací naleznete v Přihlásit a odhlásit se ze zařízení.

Vaše stavové tlačítko zezelená:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.