Skip to main content
Skip table of contents

Zahájit hovor

Dle těchto instrukcí postupujte, chcete-li zahájit nový hovor. Hovor můžete zahájit také z detailu aktivity, CRM modulu a Ticketů. Od obrazovky Nový odchozí hovor je postup stejný.

Nový hovor zahájíte klepnutím na menu v pravé dolní části obrazovky Poté klepněte na Číselník.

Číselník může být přidán na spodní navigační bar v předvolbách.

Otevře se číselník.

Začněte psát telefonní číslo nebo klepněte na záložku kontakty. Vyberte kontakt nebo vypište celé telefonní číslo. Hovor zahájíte klepnutím na Potvrdit. 

  • Pokud jste vybrali jako své zařízení svůj mobilní telefon, obdržíte na něj příchozí hovor z Daktely. Po jeho přijetí se vytočí hovor na zadané číslo.

  • Pokud jste vybrali zařízení WSS, hovor se otevře v aplikaci. Pomocí tlačítek můžete vypnout mikrofon a ukončit hovor:

Když váš hovor skončí:

  • pokud jste použili mobilní hovor, přejděte do Aktivity → Otevřené, odkud můžete svou hovorovou aktivitu dále spravovat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.