Skip to main content
Skip table of contents

Používat modul CRM

Modul CRM otevřete klepnutím na tlačítko CRM ve spodní části obrazovky. Otevřou se vám vaše kontakty, společnosti z Daktely a kontakty z telefonu pokud to máte povolený v nastavení telefonu.

Kontakty nebo společnosti si také můžete zobrazit v sekci telefonu.


Kontakty

Kontakty

Po otevření modulu CRM bude otevřená karta Kontakty.

Chcete-li otevřít detail kontaktu, klepněte na jeho název. Chcete-li vytvořit nový kontakt, klepněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se detail kontaktu:

Klepněte na pole, které chcete upravit. Neuložené změny jsou červené.

Po klepnutí na Společnost se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zobrazit detail společnosti nebo změnit společnost, která je s kontaktem spojená.

Po klepnutí na Telefon nebo Email se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zahájit novou aktivitu nebo upravit číslo nebo adresu.

Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.

Klepnutím na tlačítko historie zobrazíte historii změn kontaktu. 

Dle vašeho nastavení zde může být více polí, které je třeba vyplnit. Pokud s jejich vyplněním potřebujete poradit, kontaktujte svého manažera.


V horní části se nachází Aktivity, Tickety a Přílohy kontaktu. Klepnutím na jednotlivé karty se mezi nimi můžete přesouvat.

Podržením a táhnutím si můžete přizpůsobit pořadí karet podle sebe.

Klepnutím na aktivitu otevřete její detail, klepnutím na ticket ho otevřete v Ticketech. Klepnutím na přílohu si jí stáhnete do vašeho telefonu. 


Společnosti

Společnosti

Po otevření modulu CRM bude otevřená karta Kontakty. Klepněte na kartu Společnosti.

Chcete-li otevřít detail kontaktu, klepněte na jeho název. Chcete-li vytvořit nový kontakt, klepněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se detail kontaktu:

Klepněte na pole, které chcete upravit. Neuložené změny jsou červené.

Po klepnutí na Telefon nebo Email se otevře menu, kde se můžete rozhodnout, zda chcete zahájit novou aktivitu nebo upravit číslo nebo adresu.

Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.

Dle vašeho nastavení zde může být více polí, které je třeba vyplnit. Pokud s jejich vyplněním potřebujete poradit, kontaktujte svého manažera.


V horní části se nachází karty společnosti. Klepnutím na jednotlivé karty se mezi nimi můžete přesouvat.

Podržením a táhnutím si můžete přizpůsobit pořadí karet podle sebe.

Klepnutím na aktivitu otevřete její detail, klepnutím na ticket ho otevřete v Ticketech.


Záznamy

Záznamy

Po otevření modulu CRM bude otevřená karta Kontakty. Klepněte na kartu Záznamy

Chcete-li otevřít detail záznamu, klepněte na jeho název. Chcete-li vytvořit nový záznam, klepněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se detail záznamu:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.