Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard

Zobrazit vaše statistiky a poslední aktivity na Dashboardu

Po přihlášení do mobilní aplikace budete na Dashboardu. Chcete-li se dostat na Dashboard z některého z ostatních modulů, klikněte na ikonu Dashboard ve spodní části obrazovky:

Horní část Dashboardu zobrazuje, kolik aktivit různých typů jste dnes uzavřeli a jako dlouho jste byli na pauzách.

Dolní část Dashboardu zobrazuje vaše poslední aktivity. Klepnutím na aktivitu otevřete její detail.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.