Skip to main content
Skip table of contents

Mobilní aplikace Daktela

Mobilní aplikace podporuje telefony s operačním systémem Android 10 a vyšším.

V mobilní aplikaci Daktela lze ovládat některé funkce Daktely z vašeho mobilního zařízení.

Můžete:

Když je mobilní aplikace zavřená:

Od verte 6.26.3:

od této verze je přepracovaná distribuce a informace vypsané níže již neplatí.

Do verze 6.26.2:

  • notifikace chodí spolehlivě pouze pro hovory směrované přes frontu. Hovor na mobilním zařízení zvoní, i když je na ústředně dál distribuován podle distribuční strategie. U uživatele může být ve Výpisech označen jako odmítnutý, ale uživatel jej může stále přijmout.

  • hovory směrované přímo na uživatele nemusí vždy na mobilním zařízení vyzvánět a mohou být označené jako odmítnuté.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.