Skip to main content
Skip table of contents

GSM přesměrování

Nastavte si GSM Přesměrování, chcete-li v případě nedostatečné datové konektivity přesměrovat hovory na mobilní číslo.

GSM přesměrování lze nastavit pouze v případě, že běžně používáte pro obsluhu hovorů v mobilní aplikaci zařízení Daktela.

Na přesměrované hovory se mohou vztahovat poplatky za odchozí volání.

Nastavení GSM úřesměrování

  1. Přejděte na Menu – GSM přesměrování.

  2. Zadejte předčíslí země.

  3. Zadejte telefonní číslo a klepněte na Potvrdit.

Doporučujeme vždy používat telefonní číslo telefonu, kde používáte mobilní aplikaci.

GSM přesměrování v praxi

Jak GSM přesměrování funguje?

Když je na vás směrován hovor, Daktela na váš telefon odešle notifikaci, že má začít vyzvánět. Za normálních okolností – když máte dobré datové pokrytí nebo signál WiFI – telefon Daktele odpoví potvrzením, že notifikaci dostal. Díky tomu Daktela ví, že vám hovor na telefonu vyzvání.

Pokud Daktela tuto notifikaci z vašeho telefonu nedostane do 5 sekund od jejího odeslání, přesměruje hovor na číslo, které jste zadali. Hovor bude vypadat, jak by vám volala vaše instance Daktely – neuvidíte číslo volajícího.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.