Skip to main content
Skip table of contents

GSM přesměrování

Nastavte si GSM Přesměrování, chcete-li v případě nedostatečné datové konektivity přesměrovat hovory na mobilní číslo.

GSM přesměrování lze nastavit pouze v případě, že běžně používáte pro obsluhu hovorů v mobilní aplikaci zařízení Daktela.

Na přesměrované hovory se mohou vztahovat poplatky za odchozí volání.

Nastavení GSM úřesměrování

  1. Přejděte na Menu – GSM přesměrování.

  2. Zadejte předčíslí země.

  3. Zadejte telefonní číslo a klepněte na Potvrdit.

Doporučujeme vždy používat telefonní číslo telefonu, kde používáte mobilní aplikaci.

GSM přesměrování v praxi

Jak GSM přesměrování funguje?

Když je na vás směrován hovor, Daktela na váš telefon odešle notifikaci, že má začít vyzvánět. Za normálních okolností – když máte dobré datové pokrytí nebo signál WiFI – telefon Daktele odpoví potvrzením, že notifikaci dostal. Díky tomu Daktela ví, že vám hovor na telefonu vyzvání.

Pokud Daktela tuto notifikaci z vašeho telefonu nedostane do 5 sekund od jejího odeslání, přesměruje hovor na číslo, které jste zadali. Hovor bude vypadat, jak by vám volala vaše instance Daktely – neuvidíte číslo volajícího.

Časový limit pro přesměrování GMS lze nastavit až do 15 sekund. Můžete to udělat v Nastavení v pravém horním rohu. Tato změna může být praktická, pokud používáte starší modely telefonů, které potřebují více času na zpracování oznámení.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.