Skip to main content
Skip table of contents

Spravovat předvolby

V preferencích si můžete spravovat vaše push notifikace, spravovat vlastní pole nebo přizpůsobit spodní navigační bar.

Klepněte na Předvolby v menu aplikace.

Změna jazyku alipkace

Klepněte na Change language. Otevře se okno s nabídkou jazyků.

Klepněte na jazyk do kterého chcete aplikaci přepnout.

Rozhraní aplikce se přepne zvoleného jazyka.

Zobrazit custom Fieldy

Zaškrtnutím checkboxu zobrazíte vaše vlastní pole v ticketech, kontaktech a společnostech.

Zobrazit oznámení

Zaškrtnutím povolíte aplikaci aby vám zasílala upozornění o vašich aktivitách nebo oznámení v Daktele včetně příchozích hovorů.

Přizpůsobit navigační panel

Spodní navigační bar si můžete přizpůsobit podle vašich preferencích. Dlouze podržte kontejner a přetáhněte jej do horní části pole.

Přizpůsobit dashboard

Přizpůsobte si dashboard podle vašich potřeb. Dlouze podržte kontejner a přetáhněte jej do horní části pole.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.