Skip to main content
Skip table of contents

Specifika mobilní platformy


Příchozí hovory chování mobilní aplikace když je vypnutá:

Příchozí hovory chování mobilní aplikace když je vypnutá:

 • iOS: aplikace se spustí sama na pozadí jakmile začne zvonit hovor (tj. třeba za 1 až 2 sekundy).

 • Android: aplikace se spustí až ve chvíli, když uživatel přijme hovor z upozornění na příchozí hovor. Na starších zařízení se může spuštění aplikace trvat několik sekund, tzn. hovor vyzvání ale aplikace ještě neběží.

 • Jakmile se aplikace spustí (nezávisle na platformě), proběhne automatické přihlášení a zaregistrování Daktela zařízení.


Jak postupovat když ne nezobrazuje modrá obrazovka ale pouze standartní upozornění při příchozí aktivitě?

Jak postupovat když ne nezobrazuje modrá obrazovka ale pouze standartní upozornění při příchozí aktivitě?

Otevřete aplikaci Daktela v nastavení telefonu a povolte možnost posílat oznámení.

Telefony Xiaomi:

 1. Otevřít Daktela aplikaci v nastavení telefonu.

 2. Otevřít další povolení.

 3. Povolit zobrazení na zamykací obrazovce a Otevřít nové okno na pozadí.


Jak funguje připojení přes mobilní zařízení

Jak funguje připojení přes mobilní zařízení

Telefony jako Huawei, Honor a Xiaomi jsou známé svou silnou optimalizací baterie, která může způsobit ukončení aplikací běžících na pozadí operačním systémem. To může způsobit problémy s příchozími hovory a chaty. Aby se tomu předešlo, vypněte prosím optimalizaci baterie pro aplikaci Daktela. Můžete to udělat v nastavení aplikace.

 • Pokud během probíhajícího hovoru pomocí aplikace na mobilní zařízení přijde GSM hovor, vypnou se mobilní data a hovor v aplikaci se přeruší. Pokud GSM hovor ukončíte do 10 sekund, původní hovor se znovu spojí.

 • Když mátě mobilní zařízení, hovory na mobilní aplikaci budou z pohledu volajícího vyzvánět i v případě, že nemáte na telefonu internetové připojení. Pro tyto případy si můžete nastavit GSM přepojení, na které budou hovory přepadat.

 • Pokud se vám hovory v mobilní aplikaci sekají, nejčastější příčinou je mobilní konektivita. Pokud jste si jistí, že rychlost vašeho připojení je dostatečná a hovory se vám sekají opakovaně, spojte se s námi.

 • Chování popsané výše je stejné jako u v ostatních VoIP mobilních aplikacích jako např. WhatsApp.


Seznam podporovaných zařízení

Seznam podporovaných zařízení

 • Aktuálně podporujeme následující typy mobilních zařízení:

  • Apple

  • Samsung

  • Google

  • Motorola

Ostatní typy zařízení mohou fungovat, mohou se však vyskytnout chyby.

Telefony jako Huawei, Honor a Xiaomi jsou známé svou silnou optimalizací baterie, která může způsobit ukončení aplikací běžících na pozadí operačním systémem. To může způsobit problémy s příchozími hovory a chaty. Aby se tomu předešlo, vypněte prosím optimalizaci baterie pro aplikaci Daktela. Můžete to udělat v nastavení aplikace.


Procesy Pull Data a WhoIm:

Procesy Pull Data a WhoIm

Pull Data

Tato funkce používá metodu zvanou long polling pro kontrolu nových událostí. Při prvním požadavku necháte atribut hash prázdný. Server okamžitě odpoví všemi dostupnými daty a hash hodnotou. Tento hash identifikuje váš aktuální stav. Aby long polling fungoval, zahrňte hash z předchozí odpovědi do každého nového požadavku. Pokud se něco stane (například příchozí hovor nebo oznámení), server pošle zpět nová data spolu s aktualizovaným hashem. Pokud se nic nestane do 15 sekund, server stále odpoví, ale pouze hashem. Tento hash použijte pro váš další požadavek. Proces Pull Data je nezbytný pro aplikace v reálném čase. Pomáhá detekovat různé aktivity a události, jako jsou:

 • Příchozí hovory

 • Změny stavu zařízení

 • Začátky a konce přestávek

 • Přihlášení a odhlášení z front

 • Oznámení

Dodržováním tohoto procesu můžete zajistit, že vaše aplikace zůstane citlivá a aktuální s nejnovějšími událostmi.

Proces Pull Data běží pouze za následujících podmínek:

Telefon je odemčený: Telefon musí být odemčený, aby funkce Pull Data fungovala.

Aplikace je na popředí: Mobilní aplikace musí být otevřená a aktivní na popředí. Pokud je aplikace na pozadí nebo je telefon zamčený, proces nebude fungovat.

Příklad scénáře:

 • Uživatel se přihlásí do mobilní aplikace.

 • Poté přepne na jinou aplikaci nebo zamkne svůj telefon.

 • Protože Pull Data přestane běžet, když aplikace není na popředí, je uživatelská relace považována za neaktivní.

Pokud aplikace zůstane neaktivní (na pozadí nebo telefon zamčený), uživatel bude automaticky odhlášen podle politiky automatického odhlášení.

WhoIm

Tato funkce vám umožňuje získat informace o aktuálně přihlášeném uživateli na základě poskytnutého přístupového tokenu. Pomocí metody HTTP GET vrací WhoIm statická data o uživateli. Pokud je přístupový token neplatný, neposkytne informace o uživateli, ale místo toho vrátí údaje o aktuální verzi systému Daktela V6. V podstatě vám pomáhá rychle zkontrolovat podrobnosti o přihlášeném uživateli, pokud je přístupový token platný.

Proces WhoIm běží pouze za následujících podmínek:

Telefon je odemčený: Telefon musí být odemčený, aby funkce WhoIm fungovala.

Aplikace je na popředí: Mobilní aplikace musí být otevřená a aktivní na popředí. Pokud je aplikace na pozadí nebo je telefon zamčený, proces nebude fungovat.

Příklad scénáře:

 • Uživatel se přihlásí do mobilní aplikace.

 • Poté přepne na jinou aplikaci nebo zamkne svůj telefon.

 • Protože WhoIm přestane běžet, když aplikace není na popředí, je uživatelská relace považována za neaktivní.

Pokud aplikace zůstane neaktivní (na pozadí nebo telefon zamčený), uživatel bude automaticky odhlášen podle politiky automatického odhlášení.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.