Skip to main content
Skip table of contents

Zobrazit Výpisy

Ve výpisech v mobilní aplikaci je aktuálně k dispozici pouze sekce Aktivity a Interakce.

Výpisy naleznete v menu mobilní aplikace. Klepněte na Výpisy pro zobrazení vašich aktivit a interakcí.

Interakce

Zobrazí se přehled vašich Interakcí. Primárně se zobrazí jako první hovory pokud si přejete zobrazit další interakce klepněte na změnit pohled.

Aktivity

Zobrazí se veškeré vaše aktivity. Klepnutím na aktivitu zobrazíte její detail.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.