Skip to main content
Skip table of contents

Události

Pomocí modulu Události v Spravovat → Nastavení → Události můžete provést nějakou akci po události na ústředně nebo vyvolávat nějakou akcí pomocí cronu (akce se provede pokaždé v nastavený čas). Můžete například odeslat e-mail manažerovi callcentra po vytvoření nového ticketu na ústředně. Akcí může být více a můžete je omezit různými podmínkami. Prostřednictvím zavaděče si také můžete uložit do proměnné nějaký objekt, který můžete v akci využít. Například si můžete uložit do proměnné objekt aktuálně přihlášeného uživatele a v e-mailu odesílat mimo jiné také jméno aktuálně přihlášeného uživatele.


Vytvořit novou událost/Upravit událost

Vytvořit novou událost/Upravit událost

Spravovat → Nastavení → Události se zobrazí seznam vašich událostí.

Chcete-li založit novou událost, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující událost jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující událost, klikněte na její název.

Otevře se detail události.


Detail události

Detail události

Vyplňte pole Název Popis (volitelný).

V poli Krok zadejte (nebo vyberte ze seznamu pomocí ikony hodin), za jak dlouho od spuštění události bude povoleno další spuštění události.

Vyberte Typ události a dle vaší volby postupujte podle instrukcí v tabulce.

Zvolte, zda má událost být Aktivní. Když není aktivní, nelze ji vyvolat. Aktivovat a deaktivovat události jde také přepínačem v seznamu vašich událostí.

Typ události

Popis

Běžný

 • Událost: v prvním sloupci vyberte, kde očekáváte, že se událost zahájí, a v druhém sloupci vyberte akci, která událost vyvolá. Chcete-li, aby se událost vyvolala i při hromadných akcích, zapněte Použití v multi-akcích. Pokud máte zvoleno Ne a očekávaná událost je např. smazání ticketu, pokud označíte více ticketů a smažete je hromadně, tak se tato událost nezavolá.

Časová podmínka

 • Vyberte Časové podmínky, kdy se událost vyvolá.

Vlastní 

Vlastní události lze používat 2 způsoby:

 1. Vyvolat událost pomocí API:

 • Do pole Událost zadejte jméno události, pomocí kterého ji poté vyvoláte ve volání API, např. udalost1.

 • Když chcete událost vyvolat, pošlete volání na API endpoint eventsLogs pomocí metody POST. Jméno události, které jste zadali do pole Událost, předejte pomocí klíče name.

  V tomto příkladu je pro lepší orientaci volání API rozdělené na více řádků. V praxi se odesílá dohromady.

  CODE
  https://vasespolecnost.daktela.com/api/v6/eventsLogs.json?
  _method=POST&
  name=udalost1&
  params[person]=Petr&
  params[deadline]=08.04.2022&
  accessToken=dfjkhfdgkj8698
 • Pomocí params můžete ve volání API předávat další parametry, které jsou poté k dispozici jako proměnné ve formátu {{person}}, {{deadline}}. Můžete je použít např. v některé Šabloně pro vložení jejich hodnoty.
  2. Vyvolat událost systémovou událostí v rámci Daktely, pokud událost není dostupná v Běžné události:

 • Do pole Událost zadejte událost, která má tuto událost vyvolat. Správný formát je model::akce, např. queues::update. Seznam nedávno provedených akcí a jejich modelů ve vašem kontaktním centru naleznete ve Výpisy → Audit a dávky.

Událost uložte.

Nezapomeňte nastavit Práva, která budou s událostí moct pracovat, a Akce, které se mají stát po vyvolání události

Seznam typů událostí

Seznam událostí dle typu

Typ události

Název události

Kdy se událost zavolá

Parametry použitelné v akcích

Sezení

Přihlášení

Když se uživatel přihlásí do Daktely

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Odhlášení

Když se uživatel odhlásí z Daktely

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Připraveno

Když se uživatel připojí.

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Odpojeno

Když se uživatel odpojí

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Přihlášení do fronty

Když se uživatel přihlásí do fronty

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Odhlášení z fronty

Když se uživatel odhlásí z fronty

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Pozastavený

Když uživatel zahájí pauzu

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Sezení

Nepozastavený

Když uživatel ukončí pauzu

 • {{user}} – uživatelské jméno

 • {{_sys[host]}} – IP adresa uživatele

 • {{_sys[aclUser}} – uživatelské jméno uživatele, který uživateli {{user}} nastavil tento status

 • {{time}} – čas eventu

Kampaňový záznam

Vytvořit

Když je vytvořen nový kampaňový záznam

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Kampaňový záznam

Aktualizovat

Když je kampaňový záznam upraven

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Kampaňový záznam

Smazat

Když je kampaňový záznam smazán

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Kampaňový záznam

Otevření aktivity

Když operátor v GUI otevře kartu s novou aktivitou kampaňového záznamu.

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Kampaňový záznam

Přeskočení aktivity

Když operátor v GUI v aktivitě kampaňového záznamu klikne na tlačítko „Přeskočit“

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Kampaňový záznam

Úprava aktivity

Když operátor upraví kampaňový záznam v GUI v kartě s aktivitou

vlastnosti objektu CampaignsRecords

Ticket

Vytvořit

Když je vytvořen nový ticket

vlastnosti objektu Tickets

Ticket

Aktualizovat

Když je ticket upraven

vlastnosti objektu Tickets

Ticket

Smazat

Když je ticket smazán

vlastnosti objektu Tickets

Kontakt

Vytvořit

Když je vytvořen nový kontakt

vlastnosti objektu Contacts

Kontakt

Aktualizovat

Když je kontakt upraven

vlastnosti objektu Contacts

Kontakt

Smazat

Když je kontakt smazán

vlastnosti objektu Contacts

Společnost

Vytvořit

Když je vytvořena nová společnost

vlastnosti objektu Accounts

Společnost

Aktualizovat

Když je společnost upravena

vlastnosti objektu Accounts

Společnost

Smazat

Když je společnost smazána

vlastnosti objektu Accounts

CRM záznam

Vytvořit

Když je vytvořen nový CRM záznam

vlastnosti objektu CrmRecords

CRM záznam

Aktualizovat

Když je CRM záznam upraven

vlastnosti objektu CrmRecords

CRM záznam

Smazat

Když je CRM záznam smazán

vlastnosti objektu CrmRecords

Hovor

Vstoupit do fronty

Když hovor vstoupí do fronty

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Odchozí

Když je vytvořen odchozí hovor

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Začátek distribuce

Když je hovor čekající ve frontě distribuován dostupnému operátorovi (začal zvonit)

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Konec distribuce

Když hovor čekající ve frontě dokončí distribuční fázi, než začne další.

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Otevřít

Když je hovorová aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Odpověděl

Když operátor zvedne hovor

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Přerušit

Když je hovor ukončen nebo někdo zavěší

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Zavřít

Když je hovorová aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

Zavěšení během IVR

Když volající hovor ukončí během IVR

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Hovor

DTMF

vlastnosti objektu ActivitiesCall

Nahrávky hovoru

Smazat

Když je smazána nahrávka

Web chat

Příchozí

Když zákazník zahájí nový web chat

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Začátek distribuce

Když distributor začne distribuovat web chat dostupným agentům

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Konec distribuce

Když distributor ukončí distribuci – nikdo web chat nepřijal

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Otevřít

Když je webchatová aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Odmítnout

Když operátor příchozí web chat odmítne

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Přerušit

Když je web chat ukončen – většinou když se zákazník odpojí

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Zavřít

Když je webchatová aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

Web chat

Monitorovat

Když je zahájeno monitorování web chatu. 

vlastnosti objektu ActivitiesWeb

SMS

Příchozí

Když zákazník pošle SMS

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Začátek distribuce

Když distributor začne distribuovat SMS dostupným agentům

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Konec distribuce

Když distributor ukončí distribuci – nikdo SMS nepřijal

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Otevřít

Když je SMS aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Odmítnout

Když operátor příchozí SMS odmítne

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Přerušit

Když je SMS chat ukončen – většinou když se zákazník odpojí

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Zavřít

Když je SMS aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Odložit

Když operátor SMS odloží na později

vlastnosti objektu ActivitiesSms

SMS

Monitorovat

Když nadřízený začne monitorovat SMS chat

vlastnosti objektu ActivitiesSms

Email

Příchozí

Když zákazník pošle email

vlastnosti objektu ActivitiesEmail

Email

Odchozí

Když je odeslán email

vlastnosti objektu ActivitiesEmail

Email

Otevřít

Když je emailová aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesEmail

Email

Odložit

Když operátor email odloží na později

vlastnosti objektu ActivitiesEmail

Email

Zavřít

Když je emailová aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesEmail

Emailové soubory

Smazat

Když operátor smaže přílohu emailu

Messenger

Příchozí

Když zákazník pošle Messenger chat

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Odchozí

Když operátor odešle Messenger chat

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Začátek distribuce

Když distributor začne distribuovat Messenger chat dostupným agentům

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Konec distribuce

Když distributor ukončí distribuci – nikdo Messenger chat nepřijal

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Otevřít

Když je Messenger aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Odmítnout

Když operátor příchozí Messenger chat odmítne

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Přerušit

Když je Messenger chat ukončen – většinou když se zákazník odpojí

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Odložit

Když operátor Messenger chat odloží na později

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

Messenger

Zavřít

Když je Messenger aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesFbm

WhatsApp

Příchozí

Když zákazník pošle WhatsApp zprávu

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Odchozí

Když operátor odešle WhatsApp zprávu

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Začátek distribuce

Když distributor začne distribuovat WhatsApp chat dostupným agentům

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Konec distribuce

Když distributor ukončí distribuci – nikdo WhatsApp chat nepřijal

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Otevřít

Když je WhatsApp aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Odmítnout

Když operátor příchozí WhatsApp chat odmítne

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Přerušit

Když je WhatsApp chat ukončen – většinou když se zákazník odpojí

vlastnosti objektu ActivitiesWap

WhatsApp

Zavřít

Když je WhatsApp aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesWap

Viber

Příchozí

Když zákazník pošle Viber zprávu

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Odchozí

Když operátor odešle Viber zprávu

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Začátek distribuce

Když distributor začne distribuovat Viber chat dostupným agentům

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Konec distribuce

Když distributor ukončí distribuci – nikdo Viber chat nepřijal

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Otevřít

Když je Viber aktivita otevřena – většinou když operátor v GUI otevře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Odmítnout

Když operátor příchozí Viber chat odmítne

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Přerušit

Když je Viber chat ukončen – většinou když se zákazník odpojí

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Viber

Zavřít

Když je Viber aktivita uzavřena – většinou když operátor uloží nebo zavře kartu s aktivitou

vlastnosti objektu ActivitiesVbr

Komentář

Vytvořit

Když operátor vytvoří nový komentář


Nastavit práva

Nastavit práva

 1. V seznamu vašich událostí klikněte na Změnit ve sloupci Práva. Otevře se nastavení práv dané události.

 2. Zaškrtněte práva, která chcete, aby mohla s událostí pracovat.

 3. Nastavení práv uložte.


Nastavit akce události

Nastavit akce události

Kliknutím na Změnit ve sloupci Akce otevřete okno s akcemi dané události.

Akci přidáte přetáhnutím z pravého sloupečku (sekce Akce, Zavaděč, Skupina, Podmínka) do obdélníku vlevo.

Pod sloupečkem s jednotlivými sekcemi akcí naleznete Dostupné parametry, tedy k jakým objektům máte přístup z této události (jednotlivé položky objektu naleznete v API v přiloženém odkazu). 

Akce se vyhodnocují shora dolů. Pokud nějaká akce nesplní podmínku nebo provede neplatnou operaci (např. pokouší se pracovat s nedostupným objektem), bude ukončena.

Pro nastavení událostí doporučujeme pročíst také dokumentaci Templatovacího jazyka.

Simulátor událostí

Akce a podmínky přiřazené k události si můžete také nasimulovat. Hodit se to může třeba v případě, že chcete pracovat s objektem, ale někde máte syntaktickou chybu - v takovém případě Vás na to simulátor upozorní. Tlačítko simulace najdete vpravo nahoře v nastavení akcí (vizte následující obrázek).

Následně vyberte položku, na které se má simulace provést. Je možné si také zobrazit dostupné paramtery této položky (seznam položek se závislý na typu akce, který jste zvolili při vytváření události). Ve spodní části pak uvidíte, jak probíhal průchod všemi akcemi a podmínkami.

Akce

Akce

V sekci Akce je výběr z několika akcí, které se mohou provést v případě, že nastane nějaká událost (případně ještě po průchodu nějakou podmínkou).

Hodně komplikované události mohou rozhodnout o výkonu celé instance Daktela.

Akce

Popis

Čeká

Zadejte dobu čekání v milisekundách před pokračováním na další krok.

Časový limit

Filtrujte data na základě relativního času a rozsahu dat. Pomocí jednoduchých anglických výrazů jako "-1 week" a "today" (bez uvozovek) můžete nastavit relativní časové filtry. Chcete-li například zobrazit data z minulého týdne, jednoduše zadejte "-1 week" do pole Od a "now" do pole Do.
Další příklady, které můžete zadat:

 • 9 AM yesterday

 • first day of current month

 • -2 months

 • last Monday

Otevřít URL adresu

Otevře externí URL pomocí metody GET. Pokud potřebujete používat POST/PUT/DELETE, zadejte do URL také parametr _method=POST/PUT/DELETE.

Platí pouze pro volání Daktela API. Pokud chcete z události volat své API, musí být připravené na předělání GET dotazu s parametrem (např. _method) na požadovanou metodu.

Uložení formuláře

Umožňuje uložit novou hodnotu v kampaňovém záznamu.

Odeslat mail

Umožňuje odeslat e-mail se zadaným předmětem a šablonou. Chcete-li vytvořit ticket a zaznamenat ho v aktivitách, zapněte přepínač S aktivitou.

Zapnete-li Frontu podle jména, Ticket podle jména a Šablonu podle jména, můžete pomocí templatovacího jazyka zadat frontu, ticket nebo šablonu jako proměnnou z parametrů události.

Odeslat SMS

Umožňuje odeslat SMS se zadanou šablonou.

Zapnete-li Frontu podle jména a Šablonu podle jména, můžete pomocí templatovacího jazyka zadat frontu nebo šablonu jako proměnnou z parametrů události.

Zavaděč

Zavaděč

Zavaděč umožňuje načíst si do proměnné nějaký objekt (případně JSON pole) pomocí jeho identifikátoru a pak s tímto objektem nebo polem dále pracovat v akcích a podmínkách. Například pokud znáte identifikátor fronty a chcete zjistit její název, pak si pomocí zavaděčové funkce Fronta můžete objekt načíst do proměnné a pak pomocí {{queue.title}} získáte název této fronty.

Typ zavaděče

Popis

Ticket

Načte tickets object.

Záznam

Načte campaignsrecords object.

Pole

Načte zadané JSON pole.

Kontakt

Načte contacts object.

Hovor

Načte activitiescall object.

Fronta

Načte queues object.

Uživatel

Načte users object.

Skupina

Skupina

Skupiny jsou užitečné, pokud potřebujete seskupit nějaké akce nebo podmínky. Je zde také možné využít logických operátorů AND a OR. Dobrým příkladem může být, pokud chcete provést akci na základě události, která mohla nastat na více frontách. Zde vuyžijete logický OR a do něj následně přetáhnete podmínky na název front, ve kterých tato událost mohla nastat.

Typ skupiny

Popis

Přerušení

Zastaví běh FOREACH cyklu

Skupina FOREACH

Spustí cyklus nad nějakým polem. Pole je možné dosadit například pomocí zavaděče a jeho funkce Pole.

Skupina OR

Provede logický OR na akce a podmínky v této skupině.

Skupina AND

Provede logický AND na akce a podmínky v této skupině.

Podmínka

Podmínka

Podmínky jsou důležitou částí Daktela událostí. Umožňují specifikovat, kdy a za jakých podmínek se má provést nějaká akce. Například pokud se má provést akce pouze tehdy, pokud událost vyvolal nějaký specifikovaný operátor.

Typ podmínky

Čas

Slouží ke specifikování časového intervalu. Touto podmínkou se projde pouze v případě, že událost nastala ve zvoleném časovém intervalu.

Fronta

Slouží ke specifikování fronty. Touto podmínkou se projde pouze v případě, že objekt fronty je shodný s frontou, která byla přednastavena.

Uživatel

Slouží ke specifikování uživatele. Touto podmínkou se projde pouze v případě, že objekt uživatele je shodný s uživatelem, který byl přednastaven.

Regulární výraz

Slouží ke specifikaci obsahu nějakého textu nebo proměnné (používejte php syntaxi).

Porovnání

Slouží k porovnání dvou hodnot. Je možné využít mnoha různých operátorů.


Příklady

Příklady

Emailové oznámení zmeškaného hovoru

Cílem je odeslat email na helpdesk, když je ve frontě CZ-in vytvořen zmeškaný hovor.

 1. Vytvořte událost typu Hovor → Přerušit, která se zavolá pokaždé, když je ukončen hovor.

 2. Nastavte akce, které se mají stát po zavolání události. Protože se jedná o hovor, jsou dostupné parametry objektu ActivitiesCall.

Zadejte tyto akce:

 • Podmínka → Fronta: pod Objekt vyberte frontu CZ-in – email se má odeslat pouze pro zmeškané hovory v této frontě.

 • Podmínka → Porovnání: Zjistěte, zda se jedná o hovor, který nebyl zodpovězen – porovnání {{answered}} = 0.

 • Akce → Odeslat email: Pokud jsou splněny první 2 podmínky, odešlete email.

Událost s kampaňovým záznamem a simulátorem události

Cíl: Máme odchozí kampaňovou frontu OUTBOUNDER s jednoduchým call scriptem se dvěma vstupy – first_name a last_name. Když se agentům podaří prodat zboží, chceme, aby vyplnili jméno a příjmení zákazníka a u kampaňového záznamu nastavili status „Objednávka“. Zároveň chceme, aby se v tom případě zaslal email se jménem zákazníka v předmětu na účetní oddělení.

 1. Vytvořte událost typu Kampaňový záznam → Úprava aktivity, která se zavolá pokaždé, když je upraven kampaňový záznam, tedy např. když agent kampaňový záznam uloží po ukončeném hovoru.

 2. Nastavte tyto akce:

 • Podmínka → Fronta: pod Objekt vyberte frontu OUTBOUNDER – email chceme posílat pouze u aktivit v této frontě.

 • Podmínka → Porovnání: porovnejte {{statuses[0].title}} = Objednávka – tím se omezíme pouze na kampaňové záznamy s tímto statusem.

 • Akce → Email: zadejte odesilatele, příjemce, vyberte šablonu a pomocí proměnných zadejte jméno a příjmení zákazníka, např. Nová objednávka od {{customFields.first_name[0]}} {{customFields.last_name[0]}}.

Nyní můžete zahájit simulaci kliknutím na tlačítko Simulace. Vyberte demo kampaňový záznam a zobrazí se dostupné parametry, jejich hodnoty a další údaje.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.