Skip to main content
Skip table of contents

Obecné informace a tipy


Doporučený formát telefonních čísel

Doporučený formát telefonních čísel

Doporučujeme ve všech modulech Daktely používat mezinárodní formát telefonních čísel, např. +420777777777 nebo +447911123456. Díky tomu bude zaručeno párování vašich hovorů, SMS, chatů a sociálních sítí se záznamy ve vaší CRM databázi a s předešlými aktivitami v kontaktním centru. Zabrání se díky tomu také možným problémům s kompatibilitou telefonních čísel.Daktela technická podpora

Daktela technická podpora

Pro kontakt naši technickou podporu můžete použít

 • email: daktela@daktela.com

 • telefon: +420 226 211 245

 • telefon: +421 220 510 420 (zákazníci ze Slovenska)

 • telefon: +48 322 132 939 (zákazníci z Polska)

 • telefon: +44 208 089 0443 (zákazníci z Velké Británie)

 • online chat

Více kontaktních informací najdete na našich webových stránkách.


Hromadné stáhnutí nahrávek z ústředny

Hromadné stáhnutí nahrávek z ústředny

Potřebujete-li z ústředny hromadně stahovat nahrávky, je to možné pomocí FTPS. Na rozdíl od běžného FTP protokolu, který přenáší všechna data v otevřené podobě, kterou je snadné zachytit, přečíst a zneužít, FTPS přenáší data zašifrovaně.

Pro prvotní povolení FTPs přístupu na vaši ústřednu prosím kontaktujte naši technickou podporu. Pokud máte username ftp, root nebo anonymous, pak Vám nebude FTPs přístup fungovat.

Níže naleznete návody, jak pro použití s ústřednou nastavit některé z běžně používaných FTP klinetů.

Total Commander

Total Commander

 • v případě, že ho nemáte nainstalovaný na vašem PC, stáhněte si Total Commander  64-bit verzi ze stránek výrobce http://www.ghisler.com/download.htm  a 

 • rozbalte stažený soubor

 • do adresáře, kde je nainstalovaný Total Commander zkopírujte obsah archivu (soubory libeay32.dll a libssl32.dll)

 • V Total Commanderu vytvořte standartním postupem FTP připojení:

 • klikněte na ikonu FTP

 • zvolte New connection (Nové připojení)

 • vyplňte adresu Vaší ústřeny a uživatelské jméno a heslo pro stazžení nahrávek. Nezapomeňte zaškrtnout volbu SSL/TLS.

FileZilla

 • v menu File zvolte Site manager

 • standartním postupem nakonfigurujte FTP připojení proti ústředně, pouze jako encryption zvolte Require explicit FTP over TLS


Práce s tabulkovým procesorem

Práce s tabulkovým procesorem

Importy a exporty

Při importu dat do ústředny je třeba věnovat pozornost formátu importovaných dat, zejména pak telefonním číslům a položkám typu datum.

U telefonních čísel důrazně doporučujeme, aby sloupec, ve kterém budou telefonní čísla, byl vždy typu „text“. Pokud sloupec nebude typu text, nelze zaručit správnost tvaru telefonních čísel, zvláště pokud telefonní čísla začínají 0.

Formátování prázdných buněk

Pokud se v importovaném souboru vyskytují i prázdné buňky, je možné, že tyto prázdné řádky budou označeny jako errorové.


Syntaxe volacích vzorů pro Asterisk

Syntaxe volacích vzorů pro Asterisk

 Pokud chcete v dialplánu použít volací vzor,  musí vždy začínat znakem _ (podtržítko)

X vyhovuje jakékoliv číslici 0-9

Z odpovídá libovolné číslici 1-9

N vyhovuje jakékoliv číslici 2-9

[1237-9] vyhovuje jakékoliv číslici v závorce, v tomto případě (1,2,3,7,8,9)

. zástupný znak, vyhovuje jednomu nebo více znaků

příklad: vzoru _[2-8]XXXXXXXX vyhoví všechna čísla o délce 9 znaků, začínající 2-8

| odděluje prefix od čísla (například, 9|NXXXXXX by odpovídalo, pokud někdo vytočí "95551234" ale do kanálů projde pouze "5551234" )

Pro detailní informace o asterisk dialplánu se můžete podívat na Asterisk dokumentaci.


Základní HTML tagy

Základní HTML tagy

HTML formátování pracuje na principu tzv. tagů, pomocí kterých můžete určit formátování textu, vložit do textu hypertextový odkaz nebo obrázek, atd.

Příklad několika základních tagů:

<br /> zalomení řádku (tento tag použijte vždy na konci řádku, bez jeho pouzití bude výsledný text bez zalomení) - nepárový tag
<b> tučné písmo - párový tag, ukončuje se tagem </b>
<i> kurzíva - párový tag, ukončuje se tagem </i>
<u> podtržené písmo - párový tag, ukončuje se tagem</u>
<s> přeškrtnuté písmo - párový tag, ukončuje se tagem</s>
<hr /> horizontální čára - nepárový tag
<a href="http://www.vaseadresa.com">zobrazený text</a> vložení odkazu na webovou stránku  

Například následujicí podpis:

Operátor 1
Daktela - virtualni ustredny a kontaktni centra
http://www.daktela.com/
http://www.voipobchod.cz/shop/
Tel: +420-226211245

nadefinujete pomocí šablony takto:

XML
<b>Operátor 1</b><br />
Daktela - virtualni ustredny a kontaktni centra<br />
<a href="http://www.daktela.com/">http://www.daktela.com/</a>
<a href="http://www.voipobchod.cz/shop/">http://www.voipobchod.cz/shop/</a>
Tel: +420-226211245<br /><br />

Více se o základech HTML syntaxe můžete dozvědět například zde


Základy syntaxe regulárních výrazů

Základy syntaxe regulárních výrazů

Stručný úvod do základní syntaxe regulárních výrazů:

Metaznaky - znaky se speciálním významem

Znak

Význam

( )

seskupuje znaky uvnitř do jedné skupiny

^

začátek řetězce nebo začátek řádku

$

konec řetězce nebo znak před začátkem řádku

[ ]

seskupuje třídu znaků, hledá se jeden z uvedených znaků

.

jakýkoliv jeden znak (mimo znaku nového řádku \n)

{ }

začátek určení rozsahu opakování předcházejícího symbolu

\

potlačuje metacharakter následujícího znaku

|

OR - odděluje možné varianty

Kvantifikátory - jejich pomocí můžeme specifikovat počet opakování určitého znaku či skupiny znaků

Kvantifikátor

Význam

*

0 nebo více výskyt předcházejícího znaku

+

1 nebo více výskyt předcházejícího znaku

?

0 nebo 1 výskyt předcházejícího znaku

{POČET}

výskyt předcházejícího znaku přesně POČET krát

{MIN,}

výskyt předcházejícího znaku aspoň MIN krát

{MIN, MAX}

výskyt předcházejícího znaku aspoň MIN krát a nejvíce MAX krát

Příklady:

/^\d+$/ - Pouze číslo, které má minimálně 1 číslici
/^(00420|\+420)?[2-9]{9}$/ - CZ telefonní číslo ve formátu: 00420[2-9]XXXXXXXX / +420[2-9]XXXXXXXX / [2-9]XXXXXXXX
/^(([\p{Lu}])([\p{Ll}]+))$/ - Jméno: První velké písmeno následované neomezeným počtem malých písmen
/^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/ - Emailová adresa bez speciálních znaků (povolené pouze ._-)

Další příklady tvorby jednodušších regulárních výrazů můžete najít například zde: http://www.zezula.net/cz/prog/regularni_vyrazy.html

Pokud chcete o konstrukci regulárních výrazů vědět více, můžete použít například dokumentaci zde.


Templatovací jazyk

Templatovací jazyk

Templatovací jazyk se používá pro nastavení:

V cestě pro pole používejte uvozovky {{statuses['name']}}. Bez nich {{statuses[name]}} se bude snažit přeložit hodnotu name.

Formát zápisu:

 • {{string}}, {{integer}}, {{array}}, {{array[1]}}, [{{fn.implode(', ', array)}}], {{object.name}}, {{object.data[0]}}, {{object['string']}}, {{object[string]}}, {{fn.strtoupper(object[string])}}, {{fn.date('H:i:s')}}

Při použití dat:

 • ['string' => 'stringValue', 'integer' => 1, 'array' => [1, 2], 'object' => ['name' => 'objectName', 'data' => ['objectData'], 'string' => 'success', 'stringValue' => 'success']]

Výsledek:

 • stringValue, 1, , 2, [1, 2], objectName, objectData, success, success, SUCCESS, '.date('H:i:s')

Podporované funkce:

 • Math

  • round, rand, pow, floor, abs

 • Date time

  • time, date, gmdate, strtotime, strtodate

 • Array

  • explode, implode, array_column, array_push, array_merge

 • String

  • trim, strlen, substr, strpos, strstr, sprintf, ucfirst, ucwords, strtoupper, strtolower, strip_tags, str_replace, urlencode, rawurlencode

Aritmetické operátory

Aritmetické operátory se používají s číselnými hodnotami pro vykonání bežných aritmetických operací, jako např. sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Scope data:

["done" => 9, "total" => 100, "float" => "5.4" ]

 • '{{1 + 2}}' -> '3'

 • '{{1 + 2 * 3}}' -> '7'

 • '{{(1 + 2) * 3}}' -> '9'

 • '{{(1.2 + 2,4) * float}}' -> '19.44'

 • '{{fn.round((done / total)*100, 2)}} %' -> '9 %'

Podmínky

Syntaxe umožňuje použít inline podmínku pomocí logických a porovnávacích operátorů.

Scope data:

["success" => true, "ok" => "ok", "notOk" => "not ok" ]

 • '{{(success) ? ok : notOk)}}' -> 'ok'

 • '{{(! success) ? ok : notOk)}}' -> 'not ok'

 • '{{1 && (0 || success) ? ok : notOk)}}' -> 'ok'

 • '{{1 > 0 && 1 < 1 ? ok : notOk)}}' -> 'not ok'

Příklady použití:

Práce s textem:

Data: {"name":"Jakub Miškech"}

příklad

originál

output

celý string

{{name}}

Jakub Miškech

strtoupper

{{fn.strtoupper(name)}}

JAKUB MIŠKECH

znak na pozici 0

{{name[0]}}

J

string v šabloně

{{fn.ucwords('dobrý den')}}

Dobrý Den

url encode

{{fn.urlencode(name)}}

Jakub+Mi%C5%A1kech

Práce s časem:

Data: {"strtotimeValue":"yesterday"}

příklad

originál

output

aktuální čas

{{fn.date('Y-m-d H:i:s')}}

2020-01-27 17:01:31

aktuální timestamp

{{fn.time()}}

1580140891

strtotime

{{fn.strtotime(strtotimeValue)}}

1579993200

čas ze stringu

{{fn.strtodate('yesterday')}}

2020-01-26 00:00:00

čas ze stringu

{{fn.strtodate('yesterday', 'Y-m-d')}}

2020-01-26

Práce s čísly:

Data: {"numberA":"1.4"}

příklad

originál

output

zaokrouhlení

{{fn.round(1.5)}}

2

zaokrouhlení proměnné

{{fn.round(numberA)}}

1

vygenerování náhodného čísla

{{fn.rand(0, 100)}}

42

Práce s polem:

Data: {"map":{"statusesPK":"name"},"displayName":"title","values":[1,2,3],"forExplode":"ahoj,cau","statuses":[{"name":"lead","title":"Lead"},{"name":"not_exist","title":"Neexistuje"}]}

example

original

output

výpis celého pole čísel

{{fn.implode(', ', values)}}

1, 2, 3, 4

konkrétní hodnota z pole

{{values[0]}}

1

výpis celého pole statusů

{{fn.implode(', ', fn.array_column(statuses, 'title'))}}

Lead, Neexistuje

rozdělení textu do pole, načtení druhé hodnoty

{{fn.explode(',', forExplode)[1]}}

cau

název prvního statusu v poli

{{statuses[0]['title']}}

Lead

použití proměnné v poli

{{statuses[1][displayName]}}

Neexistuje

použití proměnné v poli

{{statuses[1][map.statusesPK]}}

not_exist


Troubleshooting: Hluboký zkreslený hlas

Troubleshooting: Hluboký zkreslený hlas

Pokud ve Windows máte zkreslený a nepřirozeně hluboký hlas – zníte jako Darth Vader – kvalitu vašeho zvuku může zlepšit vypnutí zvukových rozšíření mikrofonu.

Přejděte na Start → Nastavení → Systém → Zvuk → Vstup → Vlastnosti zařízení → Další vlastnosti zařízení, klikněte na kartu Upřesnit a pod Vylepšení signálu odškrtněte Povolit zvuková rozšíření.

Pokud v kartě Upřesnit nemáte možnost Vylepšení signálu, přejděte na kartu Doplňky a odškrtněte veškeré efekty, které máte zaškrtnuté.


Changing Your SIP Device and IP Phone Passwords

Změna hesla SIP zařízení a IP telephonu

Pokud potřebujete změnit heslo vašeho SIP zařízení a IP telefonu, např. kvůli zamezení přístupu pro bývalé zaměstnance nebo při bezpečnostním incidentu, postupujte podle tohoto návodu:

V hlavním menu přejděte na Spravovat → Zařízení → SIP zařízení: 1. Otevřete detail SIP zařízení, kterému chcete změnit heslo, zadejte nové heslo a zařízení uložte:


 2. Nové heslo zadejte do svého IP telefonu – postupujte podle instrukcí v návodu pro nastavení vašeho konkrétního modelu nebo softwaru:

Software Phones

 • Daktela SW phone

 • WebRTC (beta)

 • MicroSIP

 • Telephone (macOS)

 • Zoiper

 • Linphone

Hardware Phones

 • Cisco SPA

 • Yealink phones

 • Siemens Gigaset


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.