Skip to main content
Skip table of contents

Volací kampaně

Daktela nabízí odchozí volací kampaně podle způsobu, jakým jsou hovory vytáčeny:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.