Skip to main content
Skip table of contents

Fronty

Spravovat → Fronty naleznete seznam vašich front, můžete spravovat přístup operátorů k frontám, nastavit relace a schéma widgetů a některé fronty zapnout nebo vypnout.


Vytvořit novou frontu/Upravit existující frontu

Hromadná úprava

Hromadná úprava

Hromadná úprava umožňuje přenášet podobná nastavení na více front stejného typu.

Jak na to?

 1. Přejděte na Spravovat → Fronty a buď:

 • Klikněte na tlačítko Hromadná úprava nahoře a vyberte typ fronty pro spuštění průvodce.

 • Otevřete existující frontu, upravte ji podle potřeby a klikněte na tlačítko Hromadná úprava nahoře pro spuštění průvodce s vyplněnými nastaveními aktuální fronty.

 • Klikněte na Uložit.


Distribuční matice

Distribuční matice

Nastavení distribuční matice je pro pokročilé uživatele Daktely, pro zpřístupnění nás prosím kontaktujete na daktela@daktela.com.

Pomocí distribuční matice můžete nastavit kolik dalších aktivit bude distribuovaných na agenta když má probíhající aktivitu.

Pokud je počet aktivit menší nebo se rovná číslu v distribuční matici může agent dostat další aktivitu stejného nebo jiného typu.

Příklad:

Aktivita

Hovory

Web chaty

SMSky

Messenger

Instagram DM

Whatsapp

Viber

Vlastní

Hovory

0

0

0

0

0

0

0

0

Web chaty

0

0

0

1

1

0

0

0

U řádku Hovory jsou vyplněné u všech aktivit nuly, znamená to tedy že na operátora nebude distribuovaná další aktivita.

U řádku Web chaty je u messengeru a Instagramu vyplněno číslo jedna a znamená to že na operátora může během probíhající webchatové aktivity být distribuovaná messengerová a Instagramová aktivita.


Vypnout/Zapnout fronty

Vypnout/Zapnout fronty

Chcete-li rychle vypnout nebo zapnout frontu, použijte přepínač vedle názvu fronty.

Když je fronta vypnutá:

 • Hovorové fronty přestanou vytáčet nové hovory. Již vytočené hovory přerušeny nebudou.

 • Emailové fronty přestanou přijímat emaily. Odchozí emaily ovlivněny nebudou.

Vypnout a zapnout lze pouze tyto typy front:

 • Click-To-Call

 • Progresivní kampaň

 • Prediktivní kampaň (dialler)

 • Robotické hovory

 • Email


Operátoři

Operátoři

Vyberte, která práva se mohou přihlásit do fronty a jakým způsobem.

Klikněte na Změnit ve sloupci Operátoři fronty, u které chcete nastavení změnit.

Zaškrtněte práva, kterým chcete umožnit pracovat s frontou.

Zapněte nebo vypněte Vyzvedávání hovorů. Práva, které mají toto nastavení zapnuté, mohou pomocí Čekajících aktivit přijmout aktivity, které již zvoní u jiného operátora (pokud není zvolen Typ přihlášení – Žádný).

Zapněte nebo vypněte Zobrazit zmeškané aktivity. Právo, které má tuto možnost zapnutou, může zobrazit zmeškané aktivity.

Z rozbalovacího menu vyberte Prioritu, kterou bude právo mít při distribuci aktivit ve frontě.

Z rozbalovacího menu vyberte způsob přihlášení pro dané právo:

Typ přihlášení

Popis

Žádný

Uživatel nemůže být ve frontě aktivní. Vidí ale aktivity fronty, např. Zmeškané aktivity nebo Statistiky.

Ruční

Uživatel může být ve frontě aktivní s možností manuálního přihlášení a odhlášení.

Automatický

Uživatel bude ve frontě automaticky aktivní s možností manuálního přihlášení a odhlášení.

Fixní

Uživatel bude ve frontě automaticky aktivní bez možnosti manuálního odhlášení.

Každé právo může mít max. 1 odchozí frontu (včetně kampaňových) s Automatickým/Fixním typem přihlášení.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Skupiny

Skupiny

Vyberte, do kterých skupin front má daná fronta patřit.

Kliknutím na Skupiny ve sloupci Relace otevřete seznam vašich skupin front.

Zaškrtněte skupiny front, jejich členem má fronta být, nebo vytvořte novou skupinu pomocí tlačítka Přidat nový. Pro více informací viz Skupiny.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


QA formuláře

QA formuláře

Vyberte, které QA Formuláře se budou moct používat pro hodnocení aktivit dané fronty.

Kliknutím na QA formuláře ve sloupci Relace otevřete seznam vašich QA formulářů.

Zaškrtněte QA formuláře, které chcete používat. Pro více informací viz QA formuláře.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Statusy

Statusy

Vyberte, které statusy budou operátoři moct nastavit u aktivit dané fronty.

Kliknutím na Statusy ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Statusů.

Zaškrtněte Statusy, které chcete používat, nebo vytvořte nový status pomocí tlačítka Přidat nový. Pro více informací viz Statusy.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Karty

Karty

Vyberte, které karty se mají zobrazovat v detailu kampaňového záznamu spojeného s danou frontou.

Kliknutím na Karty ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Karet.

Zaškrtněte Karty, které chcete používat, nebo vytvořte novou kartu pomocí tlačítka Přidat nový. Pro více informací viz Karty.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Call Scripty

Call Scripty

Vyberte, které formuláře se mají používat pro kampaňové záznamy.

Kliknutím na Formulář ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Formulářů.

Zaškrtněte Formulář, který chcete používat, nebo vytvořte nový pomocí tlačítka Přidat nový. Pokud vyberete více formulářů, budou se automaticky střídat. Pro více informací viz Typy záznamů.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.

U příchozích a nekampaňových odchozích front nezapomeňte zapnout používání formuláře v nastaveních fronty.


Blacklisty

Blacklisty

Vyberte, které Blacklist databáze chcete s danou frontou používat.

Kliknutím na Blacklisty ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Blacklist databází.

Zaškrtněte Blacklist databáze, které chcete používat, nebo vytvořte novou pomocí tlačítka Přidat nový. Spravovat záznamy v databázi můžete v Blacklistu.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Přivítání operátora

Přivítání operátora

Vyberte, které nahrávky mohou operátoři s danou frontou používat.

Kliknutím na Přivítání operátora ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Přivítání operátora.

Zaškrtněte Přivítání, která chcete používat, nebo vytvořte nové pomocí tlačítka Přidat nový. Přivítání můžete přehrát pomocí tlačítka play. Pro více informací viz Můj Profil nebo Přivítání operátora.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Šablony

Šablony

Vyberte, které šablony chcete s frontou používat.

Kliknutím na Šablony ve sloupci Relace otevřete seznam vašich Šablon.

Zaškrtněte Šablony, které chcete používat, nebo vytvořte novou pomocí tlačítka Přidat nový. Pro více informací viz Šablony.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


CRM Databáze

CRM Databáze

Zvolte které databáze chcete s frontou používat.

Kliknutím na CRM databáze ve sloupci Relace otevřete seznam vašich CRM databází.

Zaškrtněte databáze, které chcete používat, nebo vytvořte novou pomocí tlačítka Přidat nový. Pro více informací viz Databáze.

Klikněte na Uložit pro návrat na seznam front.


Nastavení schématu widgetů

Nastavení schématu widgetů

Kliknutím na Změnit ve sloupci Nastavení widgetů otevřete nastavení widgetů, které se budou zobrazovat v otevřených aktivitách vytvořených pomocí dané fronty.

 1. Přetáhněte Widgety ze seznamu Widgetů vpravo do vašeho schématu vlevo.

 2. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.

 3. Kliknutím na Nastavení u každého widgetu otevřete jeho nastavení – viz Přehled widgetů níže.

 4. Proces opakujte dle potřeby.

 5. Nastavení vašeho schématu widgetů uložte. Chcete-li použít stejná nastavení ve více frontách, klikněte na Hromadné uložení a vyberte fronty, kde chcete nastavení použít. Nastavení uložte.

Přehled widgetů

Widget

Popis

Nastavení

Telefon

Základní telefonní widget s možností přepojení hovoru. Zobrazuje telefonní číslo a délku hovoru.

Zvolte, zda chcete automaticky otevřít klávesnici.

Widget nelze odstranit ze schématu.

Email

Widget pro editaci emailů.

Widget nelze odstranit ze schématu.

SMS Chat

Základní widget pro SMS chat s možností přepojení.

Widget nelze odstranit ze schématu.

Messenger

Základní widget pro Facebook Messenger s možností přepojení.

Widget nelze odstranit ze schématu.

WhatsApp

Základní widget pro WhatsApp s možností přepojení.

Widget nelze odstranit ze schématu.

Viber

Základní widget pro Viber s možností přepojení.

Widget nelze odstranit ze schématu.

Web Chat

Základní widget pro Web chat s možností přepojení.

Widget nelze odstranit ze schématu.

Společnosti

Zobrazuje data CRM Společnosti spojené s aktivitou. Pokud neexistuje, uživatel může vytvořit novou CRM společnost. Podporuje fulltextové vyhledávání.

Vyberte vlastní pole, která chcete ve widgetu zobrazit.

Články

Zobrazuje seznam článků z určitých složek s možností čtení.

Vyberte složky Znalostní báze, které chcete ve widgetu zobrazit.

Kalendář

Widget kalendář zobrazuje vaše obsazená/prázdná místa a naplánované aktivity (např. hovory). Můžete vytvářet nové upomínky.

Nastavte výšku widgetu Kalendář.

Kontakty

Zobrazuje kartu CRM kontaktu spojeného s aktivitou. Pokud neexistuje, uživatel může vytvořit nový CRM kontakt. Podporuje fulltextové vyhledávání.

Vyberte vlastní pole, která chcete ve widgetu zobrazit.

Stránka uvnitř stránky

iFrame widget otevře danou adresu URL v iFramu. Můžete předat mnoho proměnných z aktivity do externí aplikace. Externí stránka musí používat protokol HTTPS a nesmí používat hlavičku X-Frame-Options pro blokování zobrazení na stránkách třetích stran.

Zadejte URL (včetně proměnných) a výšku widgetu.

Pomocí atributu Allow můžete ovládat Feature Policy a umožnit tak iFramu přístup k zobrazení přes celou obrazovku (fullscreen)a použití mikrofonu, kamery  a geolokace (microphone, camera, geolocation). Chcete-li např. umožnit použití kamery a mikrofonu, zadejte "camera;microphone". Pro více info viz dokumentace Feature Policy.

Formulář záznamu

Základní widget pro vytváření Kampaňových záznamů. Zobrazuje detail kampaňového záznamu, uživatel ho může upravit, změnit status a přeplánovat podle potřeby.

Detail ticketu

Zobrazuje poslední tickety CRM kontaktu nebo společnosti. Uživatelé mohou jednoduše přiřadit aktivity k existujícímu ticketu nebo vytvořit nový.

Ticket Edit

Zobrazuje poslední tickety CRM kontaktu nebo společnosti. Uživatelé mohou jednoduše přiřadit aktivity k existujícímu ticketu nebo vytvořit nový.

Uživatelé mohou upravovat ticket přímo v dané aktivitě.

Přepisy

Widget pro call steering. Zobrazuje přepis a jeho důvěryhodnost.

AI agent (pouze pro webchat)

Zobrazuje transcripty a metadata Daktela AI agenta chatbota.

Přetažením kontextů nastavte jejich pořadí.

Deaktivujte kontext, abyste jej skryli z widgetu v otevřené aktivitě.

Klepnutím na tlačítko Odebrat odstraníte kontext z widgetu.

Chcete-li vytvořit odkaz z kontextu, zadejte adresu URL. Kterýkoli z kontextů ve widgetu můžete použít jako zástupné symboly ve formátu {{context}}.


Deaktivovat a reaktivovat frontu

Deaktivovat a reaktivovat frontu

Pokud frontu již nechcete používat, doporučujeme ji deaktivovat spíše než smazat, aby byly zachovány vaše statistiky.

Chcete-li frontu deaktivovat, klikněte na Deakrivovat ve sloupci Akce.

Chcete-li frontu reaktivovat, nejdříve zobrazte deaktivované fronty zaškrtnutím Zobrazit deaktivované nad seznamem front. Frontu poté uvedete do aktivního stavu tak, že v Operátorech nastavíte alespoň jednomu právu přihlašování do dané fronty.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.