Skip to main content
Skip table of contents

Sociální sítě fronta

Spravovat → Fronty můžete nastavit vaši frontu pro Sociální sítě.


Vytvořit novou Sociální media frontu/Upravit Sociální media frontu

Chcete-li nastavit Sociální media frontu, přejděte na Spravovat → Fronty.

Chcete-li založit novou frontu, klikněte na tlačítko Přidat nový a poté vyberte Sociální sítě.

Chcete-li použít již existující frontu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující frontu, klikněte na její název.

Otevře se detail fronty.


Detail Sociální media fronty

Vyplňte pole Unikátní číslo fronty, Název Popis (volitelný). Poté nastavte frontu.

Ujistěte se, že jste nastavili Konektor – spárujte ho se směrováním, které budete s frontou používat.

Omezení Facebook komentářů: do Daktely se synchronizují pouze komentáře u postů, které byly vytvořeny nebo upraveny po zapnutí integrace Facebook – Daktela.

Auto-Suggestion čísla fronty

Daktela automaticky navrhne další dostupné číslo na základě předchozích čísel stejného typu fronty (včetně smazaných).


Detail polí fronty

Detail polí fronty

Kliknutím na tlačítko Rozšířené zobrazíte další nastavení.

Pole

Popis

Rozšířená nastavení

Povolit popis

Zapněte, pokud chcete aktivovat pole „Popis“ v rámci aktivity vytvořené pomocí této fronty. Operátoři budou moct během aktivity zadat její popis.

Čas na uložení formuláře

Zvolte, kolik času má operátor na vyplnění a uložení formuláře aktivity po skončení interakce se zákazníkem. Po uplynutí nastaveného času se automaticky nastaví pauza „Neaktivní“.

Multi statusy

Povolit nebo zakázat zadávání více statusů u aktivit používajících tuto frontu.

Nastavení konektoru

Konektor

Zvolte Facebook nebo Instagram směrování, které chcete použít s touto frontou.

Pokud nemáte nastavené směrování si můžete nastavit v Spravovat → Směrování.

Tickety


Frontu uložte.

Nezapomeňte nastavit:

  • kteří Operátoři frontu mohou používat.

  • relace fronty.

  • schéma widgetů.

Popis naleznete ve Frontách.


Poznámky

Poznámky

Strategie distribuce dle doby nečinnosti: čas poslední aktivity se vypočítává z aktivit 2 hodiny zpětně.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.