Skip to main content
Skip table of contents

Minimální požadavky


Infrastruktura

Infrastruktura

Požadavky na konektivitu a šířku pásma

 • Jednosměrná latence (od úst k uchu) maximálně 150 ms

 • 100kbits UP/DOWN na každý souběžný hlasový hovor, plus přenosový výkon pro webové rozhraní Daktela (průměrně 100 kbits DOWN pro každého aktivního agenta)

 • Ztrátovost nejvýše 1 % IP výměn, sítě VoIP 

 • Cílový průměrný jednosměrný jitter méně než 30 ms

 • Volitelné: hlasový provoz označený v DSCP EF podle QoS Baseline a RFC 3246

 • Při použití firewallu ho musí zákazník nakonfigurovat pro VoIP a přenos dat, aby byla zajištěna komunikace mezi on-premise instancí, jejími telefony a platformou Daktela

 • Ve výchozím nastavení vypnutý SIP-ALG na LAN zařízenách a firewallu. V určitých případech může být povolen.

 • Daktela neposkytuje technickou podporu pro LAN infrastrukturu a firewally na straně zákazníka

 • Profesionální LAN infrastruktura založená na min. full duplex 100 Mbit/s switchích typu CAT5e nebo lepších

 • Síť nesmí běžet na plné kapacitě ani při nejvytíženějších časech. Musí být nastavena dostatečná kapacita dle předpokládaného hlasového provozu. Ideální je oddělit a prioritizovat hlasová data, např. pomocí VLAN

 • Při vysokém objemu přenášených dat po místní síti doporučujeme oddělené switche pro IP telefony a počítače

 • IP telefony musí mít validní IP konfiguraci včetně internetové brány určené pro hlasový provoz pomocí DHCP serveru.

Pro Daktela on-premise instalace

 • Otevřené porty pro backup, monitoring a vzdálenou správu

 • Příchozí porty TCP, většinou 22 (SSH) z: backup.daktela.com - 82.113.42.139; gw.daktela.com - 95.80.200.192; zabbix.daktela.com - 82.113.42.131

 • Odchozí: preferujeme, pokud má on-premise instalace plnohodnotný přístup k internetu (upgrady/monitoring)

Pro Daktela instalce v Daktela Cloudu

Povolené porty pro WebRTC telefony

 • Otevřený odchozí port (k ústředně): 8089/TCP

 • Otevřené příchozí/odchozí porty (od/k ústředně): 10000-20000/UDP

 • Otevřený odchozí port na stun.l.google.com: 19302/TCP

Povolené porty pro SIP telefony

 • Otevřený odchozí port (k ústředně): 5061/TCP

 • Otevřené příchozí/odchozí porty (od/k ústředně): 5060/UDP, 10000-20000/UDP

Odchozí

Preferujeme plný přístup k IP adrese cloudové ústředny (volitelně lze omezit na tyto odchozí porty: TCP/80, TCP/443, ICMP, TCP/20, TCP/21, TCP/UDP/123, TCP/44000-44100).


Prohlížeče

Prohlížeče

Min. požadavky na prohlížeče

Daktela podporuje aktuální verze prohlížečů Chrome, Firefox, Opera , Safari, Edge.

Min. požadavky pro Daktela Wallboardy

Daktela podporuje aktuální verze prohlížečů Chrome, Firefox, Opera , Safari, Edge. Wallboardy také mohou běžet na některých smart televizích a LCD displayích s aktuální verzí podporovaného prohlížeče.


Hardware a telefony

Hardware a telefony

Softwarové IP telefony

Podpora

Daktela V6 funguje se všemi SW telefony uvedenými výše, Daktela však poskytuje podporu pouze pro softwarový telefon Daktela.

Hardwarové IP telefony

 • Doporučené HW telefony: Yealink IP phones, Cisco SPA, Siemens Gigaset 

 • Transport telefonů nastavený na UDP, povolené kodeky G.711 A-law

Min. požadavky na počítače

 • PC s CPU min. 2.0 GHz (4+ jádra), min. 8 GB RAM (doporučujeme 16 GB RAM), Audio vstup/výstup

 • MacBook s min. 8 GB RAM (doporučujeme 16 GB RAM)


Emaily a tickety

Emails and Tickets

Požadavky pro odesílání a přijímání emailů pomocí Daktela Helpdesk

 • Daktela musí být jediným emailovým klientem, který schránku používá.

 • Zákazník si musí být vědom povoleného množství odeslaných emailů, aby nedošlo k blokování atd.

 • Zákazník musí poskytnout:

  • přístup k příchozímu a odchozímu mailovému serveru.

  • jakékoli další povinné parametry.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.