Skip to main content
Skip table of contents

Odložené aktivity

Aktivity, které jste v minulosti odložili, zde můžete opět otevřít nebo zahodit.


Otevřít odložené aktivity

Otevřít odložené aktivity

Pokud máte nějaké odložené aktivity, tlačítko Odloženo nad hlavním menu se ztuční a zobrazí jejich počet.

Podržením myši nad tlačítkem se rozbalí seznam odložených aktivit dle typu včetně jejich počtu.

Chcete-li zobrazit všechny odložené aktivity, klikněte na tlačítko Odloženo.

Zajímá-li vás pouze konkrétní typ aktivity, klikněte na něj a seznam se otevře s aktivním filtrem na tento typ.


Seznam odložených aktivit

Seznam odložených aktivit

Přehled odložených aktivit. Chcete-li seznam seřadit dle sloupce, klikněte na jeho nadpis.

  1. Filtrovat dle typu aktivity.

  2. Otevřít kontakt nebo společnost v modulu CRM.

  3. Editovat odloženou aktivitu.

  4. Otevřít detail aktivity.

  5. Zahodit aktivitu. Neodeslaný email bude smazán. Zprávy, které jste odeslali před odložením, budou zachovány.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.