Skip to main content
Skip table of contents

Tickety – nastavení

Nastavení ticketů můžete nakonfigurovat v následujících kapitolách:


Proces příchozích emailů

Příchozí emaily, směrování, tickety, kategorie, pohledy – jak je vše propojené?

Když obdržíte email na emailové adrese propojené s Daktelou, bude směrován dle následujícího schématu:


Krok

Popis

Příchozí email a Emailová schránka

Na vašem serveru obdržíte nový email.

Emailová fronta

Emailový server se s Daktelou synchronizuje pomocí emailové fronty. Příchozí email se stane součástí ticketu (u nového emailu se vytvoří nový ticket, u odpovědi se přiřadí k již vytvořenému). Pokud ji již nemá, fronta ticketu nastaví kategorii.

Směrování emailů

Ve směrování emailů můžete nadefinovat podmínky, při jejichž splnění se automaticky nastaví další parametry ticketu. Pokud nejsou žádné splněny, nové tickety budou mít nastavenu pouze kategorii z fronty a zbytek parametrů zůstane prázdný. Kategorie nastavená ve směrování přepíše kategorii nastavenou ve frontě. 

Tickety ve Všech ticketech

Uživatelé, kteří mají právo na kategorii daného ticketu, ho vidí ve Všech ticketech.

Ticket v dalším pohledu

Pohled je předdefinovaný filtr ticketů, který je seskupuje dle jejich parametrů (nastavených ve frontě nebo směrování nebo manuálně v detailu ticketu).

Ticket tedy může být součástí několika pohledů – v jednom např. na základě své kategorie, v dalším podle statusu a v dalším podle doby od poslední aktivity.

Pohled mohou otevřít všichni uživatelé, kteří na něj mají právo. Aby však viděli tickety v něm obsažené, musí i tak mít právo na jejich kategorie. To znamená, že různí uživatelé mohou v tomtéž pohledu vidět různé tickety.

V příkladu uvedeném níže jsou 3 uživatelé, kteří mají všichni právo na pohled „Leady“.

  • Obchodník CZ v pohledu vidí pouze tickety v kategorii „Leady CZ“.

  • Obchodník SK v pohledu vidí pouze tickety v kategorii „Leady SK“.

  • Manažer v pohledu vidí tickety obou kategorií.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.