Skip to main content
Skip table of contents

Volný – sezení

Ve Výpisy → Sezení → Volný si můžete zobrazit, kdy byli jednotliví uživatelé kontaktního centra přihlášeni a připojení, ale neměli žádnou aktivitu.


Seznam volných sezení

Když otevřete Volný, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit volná sezení za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a skupiny uživatelů. Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li volná sezení seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi volnými sezeními ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.