Skip to main content
Skip table of contents

Audit a Dávky

Pomocí Auditu můžete procházet akce, které se v Daktele udály, podle uživatele nebo skupiny ve vybraném časovém období. Akce zahrnují např. přihlášení, práce s aktivitami, úprava záznamů atd.

Pomocí Dávek můžete procházet hromadné editace podle podle uživatele nebo skupiny ve vybraném časovém období.

Umístění Auditu a Dávek do verze 6.19

Pokud máte verzi 6.19 nebo starší, Audit a Dávky otevřete kliknutím na svůj profil v pravém horním rohu.


Audit

Audit

Přejděte na Výpisy → Audit a dávky. Otevře se karta Audit.

Nastavte Čas a Uživatele, za které chcete audit zobrazit, nebo použijte Rozšířený filtr.

Zobrazí se seznam akcí odpovídající vašemu filtru.

Kliknutím na symbol oka ve sloupci Akce otevřete detail akce.


Dávky

Dávky

Přejděte na Výpisy → Audit a dávky. Otevře se karta Audit. Klikněte na kartu Dávky.

Nastavte Čas a Uživatele, za které chcete zobrazit hromadné úpravy, nebo použijte Rozšířený filtr.

Zobrazí se seznam hromadných úprav odpovídající vašemu filtru.

Kliknutím na symbol oka ve sloupci Akce otevřete detail hromadné úpravy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.