Skip to main content
Skip table of contents

Externí čísla

Externí číslo je externí telefonní zařízení nebo zařízení MS Teams, které technicky obsluhuje hovor na linku. Externí zařízení můžete spravovat v Spravovat → Zařízení → Externí čísla.


Jaký je rozdíl mezi linkou a zařízením?

Jaký je rozdíl mezi linkou a zařízením?

Linka je unikátní identifikace operátora v rámci ústředny - tedy je to číslo, které je nutné zadat při vytváření nového uživatele. Linku lze později změnit, ale uživatel musí být odhlášen.

Zařízení technicky obsluhuje hovor. Může být:

Zařízení není dovolatelné – dovolatelná je pouze linka. Číslo linky se může shodovat s číslem zařízení. Uživatel může mít v jednom okamžiku více zařízení (např. hw telefon v kanceláři a mobil), u kterých si může nastavit dobu vyzvánění.

Příklad

Při vytvoření operátora František je mu přiřazena linka 510. František má několik zařízení – SIP telefon na stole v kanceláři (zařízení 330), softwarový SIP telefon v notebooku (zařízení 821) a mobilní telefon (externí zařízení 777 123 456). Unikátní identifikace – linka – Františka je ale vždy 510. Když tedy bude Františkovi chtít někdo z kolegů zavolat, vytočí číslo 510, které bude vyzvánět na všech Františkových zařízeních nebo v pořadí nastaveném v detailu uživatele.

Pokud nemá uživatel přiřazené žádné zařízení, může si po přihlášení do Daktely na horním panelu vybrat zařízení dynamicky:


Vytvořit nové zařízení/Upravit zařízení

Vytvořit nové zařízení/Upravit zařízení

Chcete-li založit nové zařízení, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující zařízení jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující zařízení, klikněte na jeho název.

Otevře se detail zařízení.


Detail externího čísla

Detail externího čísla

Nastavte externí zařízení:

Nastavení

Popis

Zařízení / Číslo

Zadejte externí číslo včetně předvolby. Později nelze změnit.

Popis (nepovinný)

Zadejte popis pro lepší identifikaci čísla.

Externí typ

Pouze do verze 6.19.x.

Nastavujete-li zařízení MS Teams ve verzi 6.20+, přejděte na Spravovat → Zařízení → Zařízení MS Teams.

Zvolte:

  • SIP, pokud je vaše externí číslo telefonní číslo, např. mobilní telefon.

  • Microsoft teams, pokud je vaše externí číslo zařízení MS Teams.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.