Skip to main content
Skip table of contents

WooCommerce

Přihlaste se do svého WooCommerce jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Nalézt přihlašovací údaje

Nalézt přihlašovací údaje

Instrukce, jak získat URL instance, Klíč a Tajný klíč, naleznete v návodu WooCommerce.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z WooCommerce do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce WooCommerce klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Zadejte přihlašovací údaje, které jste zjistili v předchozím kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z WooCommerce.

Klikněte na Aktivovat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.