Skip to main content
Skip table of contents

Integrace pro synchronizaci CRM

Díky těmto integracím můžete synchronizovat CRM v externí aplikaci se CRM v Daktele pomocí našeho integračního proxy serveru. K synchronizaci vašeho CRM pomocí těchto předpřipravených integrací není potřeba instalovat žádný další software ani provádět další složitá nastavení kromě několika jednoduchých kroků popsaných v návodech pro jednotlivé CRM systémy.


Obecné instrukce

Když je vaše CRM integrace aktivní, sychronizuje se s Daktelou každých 30 minut.

Pokud během synchronizace nastane chyba, od verze 6.20 se v Spravovat → Integrace v dlaždici s danou integrací zobrazí notifikace.

Kliknutím na tlačítko otevřete detail notifikace:

Stáhněte a otevřete soubor s chybami a v něm zjistěte, proč k chybě došlo:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.