Skip to main content
Skip table of contents

Dynamics 365

Používáte-li i přihlašování pomocí (cs) Azure AD, doporučujeme zaregistrovat 2 různé aplikace.


Registrovat aplikaci

Registrovat aplikaci

Na https://portal.azure.com/ se přihlaste jako administrátor.

Otevřete menu vlevo a přejděte na Azure Active Directory:

Z menu otevřete App registrations a klikněte na New registration:


Zadejte název aplikace, např. Integrace Daktela, a klikněte na Register:


Zkopírujte Application (client) ID a vložte ho do pole ID aplikace v integraci v Daktele – viz poslední krok. 


Přidat do aplikace client secret

Přidat do aplikace client secret

V menu v detailu aplikace, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, přejděte na Certificates & secrets a pod Client secrets klikněte na New client secret:

Do pole Description zadejte krátký popis a v rozbalovacím menu Expires vyberte nejdelší možnou dobu (24 months). Klikněte na tlačítko Add.


U nově vytvořeného Secretu zkopírujte Value a vložte ji do pole Application secret v integraci v Daktele – viz poslední krok. 


Vytvořit uživatele aplikace

Vytvořit uživatele aplikace

Otevřete URL vaší instance Dynamics 365 a přihlaste se jako administrátor.

Přejděte na Settings → Security → Users a v rozbalovacím menu přejděte na Application users.

Vytvořte nového Application usera. Do pole Application ID vložte Application ID z prvního kroku.

V detailu uživatele klikněte na Manage Roles a přidejte příslušnou roli.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z Dynamics 365 do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Dynamics 365 klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI instance zadejte URL vaší instance Dynamics 365.

Do pole ID aplikace zadejte Application ID z prvního kroku.

Do pole Application secret zadejte Value Client secretu z druhého kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Dynamics 365.

Klikněte na Aktivovat.




JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.