Skip to main content
Skip table of contents

Oznámení 1

Pomocí Oznámení můžete jednotlivým uživatelům, skupinám nebo celému vašemu týmu odeslat varování nebo sdělit novinky, informace o dosažených cílech a důležitých událostech.

Oznámení se zobrazí v horní části uživatelova Dashboardu po dobu, kterou nadefinujete. Zobrazuje se maximálně 10 oznámení současně.


Seznam oznámení

Seznam oznámení

V hlavním menu přejděte na Aplikace → Oznámení. Zobrazí se seznam vašich oznámení.

Kliknutím na název oznámení se otevře jeho detail, nové oznámení se vytvoří tlačítkem Přidat nový v pravém horním rohu. Když jste v detailu oznámení, můžete ho upravovat stejným způsobem, jako když vytváříte nové.


Vytvořit nové oznámení

Vytvořit nové oznámení

V hlavním menu přejděte na Aplikace → Oznámení a klikněte na tlačítko Přidat nový v pravém horním rohu.

Vyplňte formulář:

Název (povinný): Název se v oznámení nikde nezobrazuje, pouze ho dle názvu vyhledáte v seznamu oznámení.

Text (povinný): Text, který se zobrazí v samotném oznámení.

Typ (povinný): Vyberte typ oznámení. Informace – modrá, úspěch – zelená, varování – žlutá, nebezpečí – červená.

Všichni uživatelé: Zaškrtněte, pokud se oznámení má zobrazit všem uživatelům vaší ústředny.

Uživatelé: Vyberte uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým se má oznámení zobrazit.

Čas: Vyberte počáteční a konečné datum a čas, kdy se má oznámení zobrazovat.

Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit v horní nebo dolní části stránky. Oznámení se bude zobrazovat vybraným uživatelům po dobu, kterou jste nastavili. Zobrazuje se maximálně 10 oznámení současně.


Přidat widget Oznámení na Dashboard

Přidat widget Oznámení na Dashboard

Pokud Oznámení používáte často, můžete si přidat widget Oznámení na Dashboard, abyste se k nim dostali rychleji.

Přejděte na Spravovat → Uživatelé → Přístupy. Klikněte na ikonu Dashboard ve sloupci Akce příslušného profilu a poté přetáhněte widget Spravovat oznámení na Dashboard.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.