Skip to main content
Skip table of contents

Pipedrive

Přihlaste se do svého Pipedrivu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Vyhledat API token

Vyhledat API token

Klikněte na svoji profilovou ikonu v pravém horním rohu a poté klikněte na Personal preferences.


Otevřete kartu API a zkopírujte Your personal API token:


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z Pipedrive do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Pipedrive klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URL Instance zadejte URL vašeho Pipedrivu, např. https://vasejmeno.pipedrive.com/

Do pole Klíč vložte API klíč z předešlého kroku.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Pipedrivu.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.