Ve Výpisy → Pokusy si můžete zobrazit seznam pokusů. Když se zákazník pokusí kontaktovat vaše kontaktní centrum a není spojen s operátorem dříve, než vyprší Max. čekací doba nastavená na frontě, jeho pokus o kontakt se zaznamená v tomto modulu.

když přijde hovor a u nikoho nezvoní, tak se jako pokus nepočítá, i když dojde až na max. čekací dobu.

Pokud Max. čekací doba vyprší, když hovor již zvoní u operátora, doba, po kterou u něj může zvonit, bude přidána k celkovému času strávenému ve frontě. Pokus ale bude zaznamenán ihned po vypršení Max. čekací doby, i když operátor příchozí aktivitu poté přijme.


Seznam pokusů

Seznam pokusů

Když otevřete Pokusy, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit pokusy za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a Fronty (a jejich skupin). Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů a front. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li pokusy seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi pokusy ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.

Chcete-li otevřít detail pokusu, ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Detail.


Detail pokusu

Detail pokusu

Detail pokusu otevřete kliknutím na symbol oka ve sloupci Akce.

Informace o pokusu se otevřou v okně s detailem Interakce, jejíž je pokus součástí.

Detail pokusu dle jeho typu