Skip to main content
Skip table of contents

Shoptet

Shoptet je české řešení pro podporu eshopů s jednoduchou a intuitivní administrací. Shoptet nabízí široké spektrum funkcí bez nutnosti instalace a komplexní konfigurace.

Přihlaste se do svého Shoptetu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:

Omezení integrace

Pomocí integrace Shoptet nelze synchronizovat zákazníka včetně jeho objednávek.

Na základě hashů, které naleznete v tomto postupu, se z Shoptetu synchronizují Zákazníci a Objednávky. V současné době se jak u Zákazníků, tak u objednávek v Daktele vytváří nový kontakt. V případě objednávek je name kontaktu číslo objednávky v Shoptetu a kontakt může obsahovat i URL objednávky. Pokud má tedy např. zákazník Tomáš 3 objednávky, v Daktele budou 4 kontakty – 1 ze Zákazníků a 3 z Objednávek.

Chcete-li udržovat seznam Zákazníků a Objednávek v Daktele aktuální, doporučujeme po první synchronizaci integraci vypnout, kontakty sloučit a nové URL s objednávkami přidávat ke kontaktům ručně.

Synchronizovat se vždy musí jak zákazníci, tak objednávky.


Zákazníci

Zákazníci

  • Krok 1.1: Klikněte na Zákazníci

  • Krok 1.2: Klikněte na Export

  • Krok 1.3: Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte Hash zákazníka do pole Hash v Integraci v Daktele. 


Objednávky

Objednávky

  • Krok 2.1: Klikněte na Objednávky.

  • Krok 2.2: Klikněte na Export.

  • Krok 2.3: Nastavte Shoptet - XML formát.


  • Krok 2.4:  Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte Hash objednávky do pole Hash objednávek v Integraci v Daktele. 

  • Krok 2.5: Zvolte Jen nové nebo změněné. Pole Povolit pouze z konkrétní IP adresy nesmí být zaškrtnuté. Zkopírujte část URL objednávky objednávky do pole Orders feed hash v Integraci v Daktele. 


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Shoptet klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI Instance zadejte URL vašeho obchodu, (např. https://1234.myshoptet.com).

Do pole Hash zadejte část URL zákazníka z kroku 1.3 následující po "hash=".

Do pole Hash objednávek zadejte část URL objednávek z kroku 2.4 následující po "hash=".

Do pole Orders feed hash zadejte část URL objednávek z kroku 2.5 následující po "hash=".

Do pole Orders pattern zadejte část URL objednávek z kroku 2.4 mezi "patternID" and "&".

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Shoptetu.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.