Daktela nabízí odchozí volací kampaně podle způsobu, jakým jsou hovory vytáčeny: