Skip to main content
Skip table of contents

Zařízení WebRTC

WebRTC je softwarový telefon, který je součástí aplikace Daktela a může zcela nahradit externí SW telefon.


Vytvořit nové zařízení WebRTC/Upravit zařízení WebRTC

Vytvořit nové zařízení WebRTC/Upravit zařízení WebRTC

Chcete-li založit nové zařízení WebRTC, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující zařízení WebRTC jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující zařízení WebRTC, klikněte na jeho název.

Otevře se detail zařízení WebRTC.

Detail zařízení

Důležitá nastavení pro použití WebRTC zařízení:

Nastavení

Popis

Zařízení WebRTC

Zadejte číslo. Musí být jedinečné a později nelze změnit.

Název

Zadejte název – bude se zobrazovat v seznamu vašich zařízení.

Heslo

Zadejte heslo.

Popis

Zadejte popis, který vám v budoucnu zjednodušší identifikaci zařízení.

Aplikace

Zvolte ke chcete vaše zařízení používat. Můžete zvolit Mobil, Web nebo Desktop.

Jazyk

Zvolte jazyk hlášek ústředny.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.