Skip to main content
Skip table of contents

Skupiny

V Spravovat → Nastavení → Skupiny můžete nastavit skupiny, se kterými můžete pracovat ve vaší ústředně. Skupiny se dají použít pro kategorie/operátoři/fronty/práva.


Typy Skupin a jejich využití

Typy Skupin a jejich využití

Skupiny se dělí na čtyři typy:

Typ Skupiny

Popis

Kategorie

Do této skupiny můžeme zařadit Kategorie. Skupinu můžeme využít ve filtrech ticketů a ve widgetech wallboardu, které obsahují informace o ticketech. 

Fronty

Do této skupiny můžeme zařadit Fronty. Skupinu můžeme využít ve filtrech a statistikách. 

Operátoři

Do této skupiny můžeme zařadit Operátory. Skupinu můžeme využít ve filtrech a statistikách.

Práva

Do této skupiny můžeme zařadit Práva. Skupinu můžeme využít ve widgetech wallboardu, které obsahují informace o uživatelích. 

.

Využití skupin

Využití

Popis

Statistiky

Skupiny můžete použít ve statistikách pro zobrazení specifických uživatelů nebo front.

V Reporting → Statistiky vyberte skupinu, kterou chcete zobrazit ve statistice.

Filtry

Skupiny můžete použít pro vyhledání aktivit uživatelů, front nebo kategorií patřících do dané skupiny ve filtrech.

Klikněte na symbol filtru a vyberte skupinu, kterou si přejete zobrazit.

Widgety na wallboardech

Skupiny můžete použít pro zobrazení uživatelů, kategorii a front ve widgetech Wallboardu.

V Aplikace → Wallboardy → klikněte ve sloupci Widgety na změnit pro otevření okna Wallboardu → ve widgetu nastavte, které skupiny chcete ve Wallboardu zobrazit. 


Vytvořit novou skupinu/Upravit skupinu

Vytvořit novou skupinu/Upravit skupinu

V Spravovat → Nastavení → Skupiny se zobrazí seznam vašich skupin.

Chcete-li založit novou skupinu, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít existující skupinu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce

Chcete-li upravit již existující skupinu, klikněte na její název.

Otevře se detail skupiny.


Detail skupiny

Detail skupiny

Nastavte skupinu:

Pole

Popis

Název

Zadejte název vaší skupiny.

Popis

Zadejte popis vaší skupiny.

Typ

Vyberte jednu z nabízených možností – viz Typy skupin výše.

Skupinu uložte.

Po vytvoření nové skupiny vyberte ve sloupci Členové Kategorie/Fronty/Operátory/Práva, které chcete do této skupiny zařadit.


Práva

Práva

Spravovat → Uživatelé → Práva → karta skupiny nastavíte uživatele, kteří můžou se skupinami pracovat.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.