Skip to main content
Skip table of contents

Zařízení MS Teams

Zařízení MS Teams technicky obsluhuje hovory vytočené nebo přijaté pomocí MS Teams. Zařízení MS Teams můžete spravovat v Spravovat → Zařízení → Zařízení MS Teams.


Vytvořit nové zařízení MS Teams/Upravit zařízení MS Teams

Vytvořit nové zařízení MS Teams/Upravit zařízení MS Teams

Chcete-li založit nové zařízení MS Teams, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující zařízení MS Teams jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující zařízení MS Teams, klikněte na jeho název.

Otevře se detail zařízení.


Detail zařízení MS Teams

Detail zařízení MS Teams

Nastavte zařízení MS Teams:

Nastavení

Popis

Číslo

Zadejte číslo linky uživatele v MS Teams.

Název

Zadejte název, např. jméno uživatele v MS Teams.

Popis (nepovinný)

Zadejte popis.

Zařízení uložte.

Po vytvoření zařízení MS Teams je třeba uživatele nakonfigurovat v PowerShell.

Postup uvedený výše platí jen pro MS Teams provozované v Azure Active Directory (cloudu). Pokud používáte řešení on-premise Active Directory, kontaktujte svého specialistu na Microsoft 365 – případně vám můžeme nějakého doporučit.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.