Skip to main content
Skip table of contents

Přijmout hovor

Chcete-li k vyřízení hovorů používat svoje mobilní zařízení, ujistěte se, že zařízení je v seznamu Mých zařízení nebo že jste na něj přesměrovali hovory v ZařízeníchPříchozí hovor přijmete stejně jako běžný hovor na vašem mobilním zařízení. Příchozí hovor můžete také přijmout v Čekajících aktivitách – podle vašeho vybraného zařízení je možné, že hovor budete poté budete muset přijmout i na něm.

Mobilní aplikace Daktela nepodporuje push notifikace. Chcete-li přijmout příchozí aktivitu, aplikaci musíte mít otevřenou.

Pokud jste si v Zařízeních vybrali zařízení WSS a používáte k vyřízení hovorů mobilní aplikaci Daktela, v horní části aplikace se zobrazí oznámení o příchozím hovoru. Přijměte ho pomocí zeleného tlačítka:

Když váš hovor skončí:

Přejděte do Aktivity → Otevřené, odkud můžete svou hovorovou aktivitu dále spravovat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.