Skip to main content
Skip table of contents

Spravovat aktivity

Spravovat aktivity

V aplikaci můžete spravovat Otevřené, Čekající, Odložené a Zmeškané aktivity. Klepněte na ikonu Aktivity v dolní části obrazovky:

Každý typ aktivity – Otevřené, Čekající, Odložené a Zmeškané – má vlastní kartu.


Otevřené

Otevřené

Klepněte na kartu Otevřené v horní části obrazovky:

Klepněte na aktivitu, kterou chcete otevřít – hovor, chat, email.


Čekající

Čekající

Klepněte na kartu Čekající v horní části obrazovky:


Klepněte na aktivitu, poté klepněte na Přijmout nebo Odmítnout:

Pokud aktivitu přijmete, otevře se –  hovor, chat.


Odložené

Odložené

Klepněte na kartu Odložené v horní části obrazovky:


Po klepnutí na aktivitu se zobrazí seznam možností:

Můžete otevřít detail aktivity, znovu otevřít odložený email nebo chat, nebo aktivitu uzavřít/smazat.


Zmeškané

Zmeškané

Klepněte na kartu Zmeškané v horní části obrazovky:

Po klepnutí na aktivitu se zobrazí seznam možností:

Můžete otevřít detail aktivity.

Pokud je zmeškaná aktivita hovor, můžete na číslo zavolat zpět. Pokud je to chat, podle nastavení fronty na něj budete moct odpovědět.

Pokud na to máte právo, můžete zmeškané aktivity také smazat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.