Skip to main content
Skip table of contents

Emailová fronta

Emailové fronty zajišťují komunikaci mezi emailovým serverem a Daktelou.


Vytvořit novou emailovou frontu/Upravit frontu

Chcete-li nastavit emailovou frontu, přejděte na Spravovat → Fronty.

Chcete-li založit novou frontu, klikněte na tlačítko Přidat nový a poté vyberte Email.

Chcete-li použít již existující frontu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující frontu, klikněte na její název.

Otevře se detail fronty.


Detail emailové fronty

Vyplňte pole Unikátní číslo fronty, Název a Popis (volitelný). Poté se přihlaste ke svému emailovému serveru a nastavte svou frontu.

Auto-Suggestion čísla fronty

Daktela automaticky navrhne další dostupné číslo na základě předchozích čísel stejného typu fronty (včetně smazaných).


Detail polí fronty

Detail polí fronty

Kliknutím na tlačítko Rozšířené zobrazíte další nastavení.

Pole

Popis

Rozšířená nastavení

Fronta aktivní

Chcete-li frontu rychle pozastavit, můžete ji deaktivovat.
Hovorové fronty přestanou vytáčet nové hovory. Již vytočené hovory přerušeny nebudou.
Emailové fronty přestanou přijímat emaily. Odchozí emaily ovlivněny nebudou.

Automatická odpověď

Vyberte šablonu, která se odešle jako odpověď na všechny nově založené tickety přijaté pomocí této fronty. Pokud je níže nastavena pracovní doba, platí pouze během ní. Šablony si můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Šablony.

Pracovní doba

Vyberte pracovní dobu ze svých Časových skupin. Časové skupiny můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Časové skupiny.

Informace o odesílateli

Název odeslaného emailu. Lze použít objekt user a queue.
např. { {user.alias}} - { {queue.title}}

Adresa odesílatele

Tato adresa se zobrazí jako adresa odesílatele. Musí být povolena na emailovém serveru!

Reply-to hlavička

E-mailová adresa, na kterou se mají zasílat odpovědi. Pokud ponecháte pole prázdné, odpovědi se budou odesílat na výchozí adresu.

Podpis

Vyberte šablonu typu Emailový podpis, která se automaticky vloží na konec emailu. Šablony si můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Šablony.

Šablona NPS průzkumu

Šablona pro přidání průzkumů skóre Net Promoter Score. Šablony můžete nastavit v Spravovat → Nastavení → Šablony.

Postprocessing v události

Upozornění: Toto je pokročilá funkce. Při nesprávném nastavení může dojít k přerušení odchozích e-mailů v této frontě.
Zapněte, pokud chcete transformovat své odchozí e-maily pomocí vlastního skriptu před jejich odesláním. E-mailová fronta předá e-mail vybrané události – událost musí zajistit odeslání e-mailu.

Čas na zotavení

Doba, za kterou může na operátora, který právě dokončil aktivitu, být poslána další aktivita (jak dlouho je nastavena pauza Wrap).

Multi statusy

Povolit nebo zakázat zadávání více statusů u aktivit používajících tuto frontu.

Důvěryhodný certifikát

Povolit pouze důvěryhodné certifikáty.

Jméno helpdesku

Zvolte helpdesk pro tuto frontu. Pro nastavení helpdesku kontaktujte zákaznickou podporu.

Příchozí mail server

IMAP

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Server

Server, na kterém je umístěn váš email. Adresu serveru zjistíte od svého poskytovatele emailových služeb.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Heslo

Heslo pro přihlášení k e-mailu.

SSL

Zvolte, zda pro připojení použít SSL.

Neuchovávat emaily

Chcete odstranit e-maily z mail serveru po jejich stažení?

POP3

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2 ).

Server

Server, na kterém je umístěn váš email. Adresu serveru zjistíte od svého poskytovatele emailových služeb.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Heslo

Heslo pro přihlášení k e-mailu.

SSL

SSL

Neuchovávat emaily

Chcete odstranit e-maily z mail serveru po jejich stažení?

IMAP + OAuth2

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Použít stejnou metodu pro odchozí

Použít stejné nastavení (včetně tokenu) pro odchozí e-maily. Jeden token se používá pro příchozí i odchozí e-maily.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Neuchovávat emaily

Chcete odstranit e-maily z mail serveru po jejich stažení?

Google API + OAuth2

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Použít stejnou metodu pro odchozí

Použít stejné nastavení (včetně tokenu) pro odchozí e-maily. Jeden token se používá pro příchozí i odchozí e-maily.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Neuchovávat emaily

Chcete odstranit e-maily z mail serveru po jejich stažení?

Poskytovatel Oauth

Klikněte na tlačítko G pro ověření vašeho Gmailu.

AzureAD GraphAPI + SSO

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Použít stejnou metodu pro odchozí

Použít stejné nastavení (včetně tokenu) pro odchozí e-maily. Jeden token se používá pro příchozí i odchozí e-maily.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Neuchovávat emaily

Chcete odstranit e-maily z mail serveru po jejich stažení?

Poskytovatel Oauth

Klikněte na Windows tlačítko pro ověření vašeho emailu.

Odchozí mail SMTP server

SMTP server

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou.

Server

Server, na kterém je umístěn váš email. Adresu serveru zjistíte od svého poskytovatele emailových služeb.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Heslo

Heslo pro přihlášení k e-mailu.

Port

SMTP | Port 587 (Nezabezpečené připojení)
SMTP | Port 465 (Zabezpečené připojení — SSL funkce povolena)
SMTP | Port 25 (Zastaralé a nedoporučuje se. Při použití tohoto portu MUSÍ být povoleno ověření pomocí Jména/Hesla).

SMTP + OAuth

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou.

Server

Server, na kterém je umístěn váš email. Adresu serveru zjistíte od svého poskytovatele emailových služeb.

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Port

SMTP | Port 587 (Nezabezpečené připojení)
SMTP | Port 465 (Zabezpečené připojení — SSL funkce povolena)
SMTP | Port 25 (Zastaralé a nedoporučuje se. Při použití tohoto portu MUSÍ být povoleno ověření pomocí Jména/Hesla).

Google API + OAuth2

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Server

Server

Jméno

Jméno

Poskytovatel Oauth

Klikněte na tlačítko G pro ověření vašeho Gmailu.

Port

SMTP | Port 587 (Nezabezpečené připojení)
SMTP | Port 465 (Zabezpečené připojení — SSL funkce povolena)
SMTP | Port 25 (Zastaralé a nedoporučuje se. Při použití tohoto portu MUSÍ být povoleno ověření pomocí Jména/Hesla).

AzureAD GraphAPI + SSO

Protokol

Vyberte protokol komunikace s emailovou schránkou (POP3, IMAP, IMAP + OAuth2 nebo Google API + OAuth2, AzureAD GraphAPI + SSO).

Jméno

Vaše přihlašovací jméno – většinou shodné s vaší emailovou adresou.

Poskytovatel Oauth

Klikněte na Windows tlačítko pro ověření vašeho emailu.

Tickety

Kategorie

Vybraná kategorie bude předvyplněna v ticketu, který založíte z aktivity v této frontě.

Výjimky pro automatické odpovědi

Na tyto adresy nebudou odesílány automatické odpovědi – kontroluje jak pole „odesilatel“, tak „reply-to“. Můžete zadat pouze doménu nebo použít zástupné znaky * (pro cokoli) nebo ? (pro jakýkoli znak).

AI kategorizace

Zapněte, chcete-li používat AI k výběru kategorie, která nejlépe odpovídá vašim příchozím e-mailům na základě vaší historie ticketů. V poli Kategorie níže vyberte kategorie, ze kterých si může AI vybírat. Pokud si AI není dostatečně jistá svou vybranou kategorií, použije se kategorie vybraná v poli Kategorie výše.

Tato funkcionalita je součástí AI Power Packu. Bude vám naúčtován 1 AI Token za každý zkategorizovaný email.

Model AI se učí z vašich stávajících e-mailů v této frontě každou noc. Po prvním zapnutí funkce kategorizace AI začne pracovat následující den.

AI statusy

Zapněte, chcete-li používat AI k výběru statusů, které nejlépe vyhovují vašim příchozím e-mailům na základě vaší historie ticketů. V poli Statusy níže vyberte statusy, ze kterých si může AI vybírat.

Tato funkcionalita je součástí AI Power Packu. Bude vám naúčtován 1 AI Token za každý email, který je analyzován na statusy.

Model AI se učí z vašich stávajících e-mailů v této frontě každou noc Po prvním zapnutí funkce AI Statuses začne pracovat následující den.

Návrhy šablon AI

Zapněte, chcete-li používat AI pro šablony.
K použití této funkce musíte mít platnou licenci Daktela Copilot pro každého operátora, který se může do této fronty přihlásit.

Model AI se učí z vašich stávajících e-mailů v této frontě každou noc.

Po prvním zapnutí funkce Návrhy šablon AI začne pracovat následující den.

Frontu uložte.

Chcete-li s Daktelou používat G-Mail, postupujte dle návodu v Obecných informacích a tipech.

Nezapomeňte nastavit:

 • kteří Operátoři frontu mohou používat.

 • relace fronty.

 • schéma widgetů.

Popis naleznete ve Frontách.Autorizace účtu Gmail pro použití s Daktelou

Autorizace účtu Gmail pro použití s Daktelou

Příchozí emaily

 1. Pod Příchozí mail server vyberte protokol Google OAuth2.

 2. Do pole Jméno zadejte svoji emailovou adresu.

 3. Kliknutím na tlačítko G proveďte autorizaci

  1. Otevře se nová karta prohlížeče. Přihlaste se do svého účtu Google.

  2. Povolte Daktele přístup k vašemu účtu Google. Zaškrtněte Čtení, psaní a odesílání e-mailů z vašeho Gmail účtu. Klikněte na Pokračovat.

Odchozí email

Pod Odchozí mail SMTP server vyplňte::

Field

Pole

Popis

Server

Server

smtp.gmail.com

Name

Jméno

Zadejte svoji emailovou adresu.

Port

Vyberte 465 (Šifrovaná komunikace SSL).

Autorizace účtu Microsoft Office 365 pro použití s Daktelou

Autorizace účtu Microsoft Office 365 pro použití s Daktelou

Příchozí email

 1. V sekci Příchozí mail server zvolte v poli Protokol možnost Microsoft Office 365 OAuth2.

 2. Do pole Jméno zadejte vaší emailovou adresu.

 3. Klikněte na tlačítko MS Windows pro autorizaci vašeho MS účtu.
  a. Otevře se nové okno. Zadejte vaší emailovou adresu a pokračujte stisknutím tlačítka Next

  b. Zadejte vaše heslo a pokračujte stisknutím tlačítka Sign in.

  c. Pokračujte kliknutím na tlačítko Yes.

  d. Dokončete autorizaci kliknutím na tlačítko Yes.

 4. Po úspěšném dokončení autorizace tlačítko MS Windows zezelená.

Odchozí email

Vyplňte pole v sekci Odchozí mail SMTP server.

Pole

Popis

Server 

smtp.office365.com

Jméno

Zadejte vaší emailovou adresu.

Heslo

Zadejte vaše heslo.

Pro dvoukrokové přihlášení je potřeba vygenerovat Heslo aplikace. Vygenerujte ho a zadejte ho tohoto pole.

Port

587

Azure Security Setting for Microsoft Office 365

Azure Security Setting for Microsoft Office 365

Scenario 01

Screen 01

Screen 02

Screen 03

Scenario 2

Screen 01

screen 02

screen 03

screen 04

Screen 05

screen 06

screen 07


Proces příchozích emailů

Proces příchozích emailů

Příchozí emaily, směrování, tickety, kategorie, pohledy – jak je vše propojené?

Když obdržíte email na emailové adrese propojené s Daktelou, bude směrován dle následujícího schématu:

Krok

Popis

Příchozí email a Emailová schránka

Na vašem serveru obdržíte nový email.

Emailová fronta

Emailový server se s Daktelou synchronizuje pomocí emailové fronty. Příchozí email se stane součástí ticketu (u nového emailu se vytvoří nový ticket, u odpovědi se přiřadí k již vytvořenému). Pokud ji již nemá, fronta ticketu nastaví kategorii.

Směrování emailů

Ve směrování emailů můžete nadefinovat podmínky, při jejichž splnění se automaticky nastaví další parametry ticketu. Pokud nejsou žádné splněny, nové tickety budou mít nastavenu pouze kategorii z fronty a zbytek parametrů zůstane prázdný. Kategorie nastavená ve směrování přepíše kategorii nastavenou ve frontě. 

Tickety ve Všech ticketech

Uživatelé, kteří mají právo na kategorii daného ticketu, ho vidí ve Všech ticketech.

Ticket v dalším pohledu

Pohled je předdefinovaný filtr ticketů, který je seskupuje dle jejich parametrů (nastavených ve frontě nebo směrování nebo manuálně v detailu ticketu).

Ticket tedy může být součástí několika pohledů – v jednom např. na základě své kategorie, v dalším podle statusu a v dalším podle doby od poslední aktivity.

Pohled mohou otevřít všichni uživatelé, kteří na něj mají právo. Aby však viděli tickety v něm obsažené, musí i tak mít právo na jejich kategorie. To znamená, že různí uživatelé mohou v tomtéž pohledu vidět různé tickety.

V příkladu uvedeném níže jsou 3 uživatelé, kteří mají všichni právo na pohled „Leady“.

 • Obchodník CZ v pohledu vidí pouze tickety v kategorii „Leady CZ“.

 • Obchodník SK v pohledu vidí pouze tickety v kategorii „Leady SK“.

 • Manažer v pohledu vidí tickety obou kategorií.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.