Skip to main content
Skip table of contents

Čekající aktivity

Čekající aktivity jsou jakékoli příchozí aktivity, které ještě žádný operátor nepřijal a čekají ve frontě.


Přijmout čekající aktivitu

Přijmout čekající aktivitu

Když je příchozí aktivita na frontě, na kterou máte práva, může se objevit notifikace nad hlavním menu.

Chcete-li ji přijmout, klikněte na tlačítko Čekající.


Otevře se seznam čekajících aktivit. Můžete otevřít kontakt nebo společnost v modulu CRM kliknutím na jejich název.

Aktivitu přijměte kliknutím na tlačítko Přijmout. Pokud u vás již vyzvání, můžete ji také odmítnout.

Více info viz konkrétní typ aktivity:JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.