Skip to main content
Skip table of contents

Rozšíření prohlížeče Daktela

V rozšíření prohlížeče Daktela lze ovládat hovory a odesílat SMS, aniž byste museli mít otevřenou Daktelu na vlastní kartě. Rozšíření je k dispozici pro Chrome a Firefox.

Rozšíření prohlížeče Daktela nenahrazuje softwarový telefon. Doporučujeme ho používat se softwarovým telefonem Daktela.


Nainstalovat a nastavit rozšíření

Přidejte rozšíření do svého prohlížeče z Internetového obchodu Chrome nebo z Firefox Add-ons.

Chrome

Chrome

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela v Internetovém obchodu Chrome. Klikněte na Přidat do Chromu.

 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat rozšíření.

 3. Otevřete svá rozšíření kliknutím na ikonu puzzle. Abyste se k rozšíření Daktela dostali rychleji, připněte ho k adresovému řádku. Otevřete rozšíření Daktela.

 4. Klikněte na Nastavte cestu ke kontaktnímu centru.

 5. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.daktela.com. Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.

Firefox

Firefox

 1. Vyhledejte rozšíření Daktela ve Firefox Add-ons. Klikněte na Přidat do Firefoxu.


 2. Přidání potvrďte kliknutím na Přidat.


 3. Otevřete rozšíření Daktela a klikněte na Nastavte cestu ke kontaktnímu centru.


 4. Zadejte URL vašeho kontaktního centra. Formát je např. https://vasefirma.daktela.com. Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora. Klikněte na Uložit.


Přihlásit se

Přihlásit se

Když otevřete rozšíření Daktela tlačítkem vedle adresního řádku, přihlaste se stejně, jako byste se přihlašovali běžně z prohlížeče.

 1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

 2. Zadejte svoje heslo.

K přihlášení klikněte na Přihlásit se nebo stiskněte Enter.


Připojit

Připojit

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity kliknutím na tlačítko Připojit. Nemáte-li nastavené konkrétní zařízení, vyberte zařízení z rozbalovacího seznamu.


Zahájit hovor

Zahájit hovor

Hovor zahájíte kliknutím na tlačítko Telefon v horní části rozšíření, případně můžete znovu zavolat jednu z Posledních aktivit kliknutím na Telefon u dané aktivity.


Nastavte hovor:

 1. Zadejte telefonní číslo, název kontaktu nebo společnosti, jméno kolegy nebo číslo fronty nebo linky.

 2. Klikněte na kontakt, který chcete vložit do pole Číslo v bodu 1.

 3. Vytočte kontakt, který jste načetli v bodě 2, nebo telefonní číslo, které jste zadali v bodě 1. 

Hovor můžete ovládat pomocí tlačítek:

 1. Přepojit hovor.

 2. Pozvat k hovoru dalšího operátora.

 3. Přidržet/obnovit hovor.

 4. Zavěsit.

 5. Otevřít kontakt nebo společnost v (cs) CRM v Daktele.
   

Dokončete aktivitu:

 1. Vybrat status.

 2. Uložit aktivitu.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Notifikace příchozího hovoru se zobrazí v černém obdélníku v pravém horním rohu. Může ji doprovázet i zvuková notifikace.

Notifikace zobrazuje:

 • detaily zákazníka. Klikněte na jméno kontaktu nebo společnosti a zobrazí se v modulu CRM.

 • název Fronty a Čas, který zákazník čeká ve frontě.

 • dobu, po kterou notifikace zvoní u vás.

Hovor Přijměte nebo Odmítněte kliknutím na příslušné tlačítko.

Zobrazit tytéž informace a přijmout nebo odmítnout hovor můžete i po otevření rozšíření.

Hovor můžete ovládat pomocí tlačítek:

 1. Přepojit hovor.

 2. Pozvat k hovoru dalšího operátora.

 3. Přidržet/obnovit hovor.

 4. Zavěsit.

 5. Otevřít kontakt nebo společnost v (cs) CRM v Daktele.
   

Dokončete aktivitu:

 1. Vybrat status.

 2. Uložit aktivitu.


Přepojit hovor

Přepojit hovor

Během probíhajícího hovoru klikněte na tlačítko Přepojit.

Nastavte přepojení:

 1. Zadejte telefonní číslo, název kontaktu nebo společnosti, jméno kolegy nebo číslo fronty nebo linky.

 2. Vytočit číslo zadané v bodě 1.

 3. Vytočit daný kontakt.

Když operátor, na kterého hovor přepojujete, hovor přijme, můžete mu vysvětlit, co si zákazník přeje. Po vytočení bude zákazníkův hovor přidržen – pokud přidržení zrušíte, budete v konferenci – vy, zákazník a operátor, na kterého hovor přepojujete. Po kliknutí na Přepojit se váš hovor ukončí a zákazník bude hovořit s novým operátorem.

Týmová spolupráce

Když přepojujete hovor, může ho ovládat i druhý operátor.


Pozvat k hovoru dalšího operátora

Pozvat k hovoru dalšího operátora

Během probíhajícího hovoru klikněte na tlačítko Pozvat.

Nastavte pozvání:

 1. Zadejte telefonní číslo, název kontaktu nebo společnosti, jméno kolegy nebo číslo fronty nebo linky.

 2. Vytočit číslo zadané v bodě 1.

 3. Vytočit daný kontakt.

Operátor, kterého jste pozvali, bude přidán do hovoru:

Ve spodní části rozšíření uvidíte i zákazníka, i operátora, kterého jste pozvali. Podržíte-li zákazníkův hovor, můžete hovor přepojit na druhého operátora.

Týmová spolupráce

Když pozvete dalšího operátora, hovor může ovládat i on.


Poslat SMS

Poslat SMS

Chcete-li poslat SMS, klikněte na tlačítko SMS.

Nastavte SMS:

 1. Zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo společnosti. Kliknutím na kontakt vložíte jeho číslo do pole Číslo.
   

 2. Vyberte SMS frontu, pomocí které chcete SMS poslat.

 3. Vyberte status.

 4. Vyberte šablonu, kterou chcete vložit do zprávy.

 5. Zadejte text vaší zprávy.

 6. Odešlete SMS.


Čekající a zmeškané aktivity

Čekající a zmeškané aktivity

 1. Přijmout čekající aktivitu.

 2. Zavolat zpět na zmeškaný hovor.

 3. Smazat zmeškaný hovor.


Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

Přihlásit a odhlásit se z front a zařízení

 1. Zaškrtnutím se přihlaste do příchozích hovorových front.

 2. Vyberte svou odchozí hovorovou frontu.

 3. Vyberte zařízení, do kterého se chcete přihlásit.

 4. Přihlaste se do vybraného zařízení.

 5. Seznam zařízení, do kterých jste přihlášeni. Chcete-li se z některého odhlásit, klikněte na křížek (pokud se ze zařízení můžete odhlásit).

 6. Zadejte číslo, na které se přesměrují všechny vaše příchozí i odchozí hovory.

 7. Zapněte přesměrování na zadané číslo. Když kliknete na tlačítko Uložit, změní se tlačítko Smazat. Chcete-li přesměrování ukončit, klikněte na něj.


Zahájit a ukončit pauzu

Zahájit a ukončit pauzu

Kliknutím na tlačítko Pauzy otevřete seznam dostupných pauz:

Vyberte pauzu, kterou chcete zahájit:


Tlačítko Pauzy zčervená a bude zobrazovat, jak dlouho jste na pauze.

Chcete-li pauzu ukončit, znovu klikněte na tlačítko Pauzy a vyberte Žádná.


Odpojit, Odhlásit

Odpojit, Odhlásit

Chcete-li se odpojit nebo odhlásit, klikněte na tlačítko Napájení a vyberte Odpojit nebo Odhlásit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.