Skip to main content
Skip table of contents

Mobilní aplikace Daktela

Mobilní aplikace Daktela je ke stažení z našeho webu.

V mobilní aplikaci Daktela lze ovládat některé funkce Daktely z vašeho mobilního zařízení.

Můžete:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.