Skip to main content
Skip table of contents

Pracovat s chaty

Oznámení o příchozím chatu se zobrazují v horním části aplikace. Chat přijměte pomocí zeleného tlačítka:

Mobilní aplikace Daktela nepodporuje push notifikace. Chcete-li přijmout příchozí aktivitu, aplikaci musíte mít otevřenou.

Můžete také zahájit zcela nový chat nebo vybrat kontakt ze CRM modulu.

Otevře se chat:

  1. Přidejte přílohu. Vyberte, zda chcete přidat soubor, vyfotit fotografii nebo natočit video.

  2. Zadejte text vaší zprávy.

  3. Odeslat zprávu.

  4. Odložit chat, abyste se k němu mohli vrátit později. Naleznete ho v Odložených aktivitách.

  5. Přepojit aktivitu. Klepnutím na uživatele ze seznamu přepojíte aktivitu na daného uživatele.

  6. Přizvat uživatele. Klepnutím na uživatele ze seznamu přizvete daného uživatele do aktivity.

  7. Ukončit chat. Dle nastavení zvolené fronty může být výběr statusu před ukončením aktivity povinný. Vyberte status a klepněte na Uložit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.