Daktela Hub je systém, který umožňuje zákazníkům integrovat webovou aplikaci Daktela s jinými systémy. Systém najdete na https://hub.daktela.com.

Pokud byste chtěli použít jakoukoli níže uvedenou integraci je potřeba mít uživatelský účet v Daktela hub. Pro vytvoření účtu nás kontaktujte na daktela@daktela.com.

Pro přístup do Labs je vyžadován uživatelský účet, který může vytvořit buď správce organizace, nebo správce systému. Každý účet musí být spojen s organizací.

Administrátor organizace je odpovědný za řízení členů jejich organizace, zatímco správce systému dohlíží na řízení všech organizací.

Předpoklady

  • účet google

Google OAuth privacy polivy si můžete přečíst zde.

Seznam Integrací