Skip to main content
Skip table of contents

Daktela Hub

Daktela Hub je systém, který umožňuje zákazníkům integrovat webovou aplikaci Daktela s jinými systémy. Systém najdete na https://hub.daktela.com.

Pokud byste chtěli použít jakoukoli níže uvedenou integraci je potřeba mít uživatelský účet v Daktela hub. Pro vytvoření účtu nás kontaktujte na daktela@daktela.com.

Pro přístup do Labs je vyžadován uživatelský účet, který může vytvořit buď správce organizace, nebo správce systému. Každý účet musí být spojen s organizací.

Administrátor organizace je odpovědný za řízení členů jejich organizace, zatímco správce systému dohlíží na řízení všech organizací.

Předpoklady

  • účet google

Google OAuth privacy policy si můžete přečíst zde.

Seznam Integrací

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.